The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Kategori:System Administration

Şuraya atla: kullan, ara

Æleen Frisch'in sözleri ile, Essential System Administration kitabında, sayfa 11: "Bu kitap, dizge (sistem) yönetimini görev odaklı bir bakış ile anlatır. Bu yüzden, dizge (sistem) yöneticisi'nin çeşitli görevleri bakımından düzenlenmiştir. Unix işletim dizgesinin (sistem) özelliklerini, tipik bir dizgenin donanım alt dizgelerinin işleyişlerini, veya yönetim komutlarının açıklamalarını içermez."

Browse openSUSE.org by Category