The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Swamp/İş Akışı Yöneticisi

Şuraya atla: kullan, ara


SWAMP(server-based workflow) Google'ın "Summer of code" uygulamasına katılımcıdır.

Bu uygulama ile GUI(Graphic User Interface-Görsel kullanıcı arayüzü)yöneticisi için XML iş akışı tanımlaması yaratılır. Bu uygulamanın yaratıcısı Mahmoud Mahran'dır.

Gözden Geçirme:

- GUI yöneticisi ile sürükle ve bırak yetenekleri, düğümler, sınırlar, koşullar, eylemler için tüm iş akışı elemanları

- Her unsurun kullanılan özellikleri düzenlenilebilir.

- İş akışı görevler ve iş akışı veri kümeleri, etiket verileri düzenlenir.

- SWAP dahili XML dosyalarını dışa aktarma/içe aktarma biçimiyle uyumludur.

- Basit görsel GEF iş penceresi ile üstün eklenti yaratma.

Benzerleri [JBPM tasarım süreci]


Kaynak Düğüm (Kod) Havuzu:

https://svn.sourceforge.net/svnroot/swamp/editor/

Kaynaklar:

Eclipse-taban:

- http://www.eclipse.org/gmf/gallery

- http://www.eclipse.org/gef/

- http://www.eclipse.org/proposals/jwt/

- eclips eklenti yaratma:
http://www.eclipse.org/articles/Article-PDE-does-plugins/PDE-intro.html
http://www.eclipse.org/articles/Article-Plug-in-architecture/plugin_architecture.html

GEF kullanımı:
http://www.eclipse.org/articles/Article-GEF-diagram-editor/shape.html

http://www.eclipse-wiki.info/GEF


İlgili uygulamalar:

- http://www.enhydra.org/workflow/jawe/index.html

- http://www.scs.carleton.ca/~arpwhite/documents/honoursProjects/tang-mei-summer-2004.pdf

- http://jmettraux.wordpress.com/2006/05/16/lukas-openwfe-ide/

- http://docs.jboss.com/jbpm/v3/gpd/


Uygulamanın Genel Yapısı

Yeni Uygulama Sihirbazı

Yeni Proje Sihirbazı minimum XML iş akışı tanımları, config dosyası ve görseller ve uyarılar için dizin yapısından oluşan SWAMP iş akışı kaynağını oluşturur.

NewProject.jpg

Görsel Yönetici

XML işlem dosyasını düzenlerken bir çok-tab'lı düzenleyici ortaya çıkacaktır, bir tab işlem tasarımcısı için grafik arayüzdür. İkinci tab oluşturulan XML dosyasını görüntüler, üçüncü tab XML etiketlerini hierarşik olarak görüntüler.