Swamp

Şuraya atla: kullan, ara
Swamp.jpg

SWAMP - İşAkışı Yönetim Platformu

SWAMP is participating in Google's Summer of Code 2006. We got a project accepted that will create a GUI workflow editor.

SWAMP, bir iş akış işleme platformudur. İş akışları birçok insanın, bir çok iş adımında yer aldığı süreçlerdir. Bir gerçek dünya senaryosunda bu iş akışları yüksek oranda hareketlidir, ancak halen bir çok sistem iş mantığını sabitleştirmeye (hardcore) çalışmaktadır. Bu durum sistemi uyarlama çabalarının artmasına neden olmaktadır.

İşte SWAMP burada devreye giriyor : İş akışı SWAMP tarafından okunan bir dosyada, XML tabanlı meta dilinde tasarlanmıştır. İşAkışları, eylemler, kararlar, seçenekler, döngüler gibi basit iş akış şekillerinden (pattern) oluşturulabildiği gibi, gerekirse koddan da oluşturulabilir.

SWAMP,iş akış tanım dosyasından; kullanıcıları tüm süreç boyunca yönlendiren, gerektiğinde uyarılar gönderen, tüm işleyen süreçleri içeren genel bakış sayfaları oluşturan bir GUI oluşturur. Aşağıda SWAMP'ın temel özellikleri sıralanmıştır :

  * Değişik iş akış şemaları desteği 
  * İş akış tasarımında esneklik: Bir işakışı tek bir dosyada belirtilir
  * İş Akışı değerlendirme: İş akışları işlemdeyken geliştirilebilir 
  * XML tabanlı temiz ve açık iş akış tanımlama dili
  * İş akışlarına ekli verilerin özgürce tanımlanması
  * İş akışları ve iş akış verileri için otomatik GUI yaratımı
  * Modern ve güçlü temel araçlar :Java, Tomcat, MySQL
  * Çoklu Kullanıcı desteği
  * MySQL + LDAP kimlik denetimi
  * Kullanıcı ve Rol Yönetimi 
  * Posta uyarı sistemi 
  * Sınırsız sayıda değişik iş akışları
  * Dış sistemlerle etkileşimi sağlayan SOAP arayüzü 
  * Açıklık: Özel kod sınırsız işlevsellik, etkinlik-veri ağ geçitleri sağlar 
  * Güçlü gözden geçirme listeleri (süzgeçli)

Daha fazla bilgi ve indirilebilecek dosyalar için bakınız : [project homepage]