SVG

Şuraya atla: kullan, ara

Hakkında

Scalable Vector Graphics (Ölçeklenebilir Yöney Grafikleri) (SVG), durağan ve hareketli iki boyutlu yöney grafiklerini ( tanıtıcı ya da metne dayalı) tanımlayan bir XML biçimleme dilidir. World Wide Web Konsorsiyumu tarafından yaratılmış, aynı zamanda HTML ve XHTML gibi standartlardan sorumlu olan bir açık standarttır.

Genel Bakış

SVG üç tür grafik nesneye izin verir SVG allows three types of graphic objects:

  1. yöney grafik şekiller (örn. düz çizgi ve eğrilerden oluşan yollar, ve bunlar tarafından çevrelenen alanlar)
  2. ızgaralı grafik görüntüler / dijital görüntüler
  3. metin

Grafik nesneler, gruplanabilir, düzenlenebilir, önceden seçilen nesneler dönüştürülebilir ve onlarla birleştirilebilir. Metin, uygulamaya uygun,SVG grafiklerinin aranabilirliğini ve erişilebilirliğini güçlendiren herhangi bir XML adı taşıyabilir. Özellik seti, içiçe geçmiş dönüşümler, kırpma yolları, alpha masks, süzme efektleri, şablon nesneler ve genişletilebilme özelliklerini içerir.

SVG çizimleri, dinamik ve etkileşimli olabilir.SVG için, tam XML DOM içeren ,Belge Nesne Modeli (Document Object Model -DOM), ECMAScript ya da SMIL aracılığıyla düzgün ve etkili yöney grafik animasyonlarına olanak tanır. onmouseover ve onclick gibi zengin etkinlik düzenleyici setleri herhangi bir SVG grafik nesnesine atanabilir. Diğer ağ standartlarıyla uyumluluğu sayesinde, yazı yazma gibi özellikler SVG bileşenleri ve değişik namespace'lerden diğer XML bileşenleri üzerinde, aynı ağ sayfasında eş zamanlı olarak yapılabilir.


Eğer depolama alanı sorun olursa, SVG görüntüleri bazen gzip sıkıştırma ile - ki bu durumda "SVGZ dosyaları" olarak adlandırılır- kaydedilebilir. Çünkü, XML çok sayıda gereksiz veri içerir , XML çok iyi sıkıştırma yapabilir ve bu dosyalar çok daha küçük hale getirilebilir. Yine de özgün yöney dosyası (SVG) genellikle taranmış sürümden zaten daha küçüktür.

Olası Etki

SVG istemcilerinin yaygın benimsenmesi, özellikle ağ tarayıcılarına gömüldüklerinde, World Wide Web'de bir devrimle sonuçlanabilir. Güncel bir hareket,Ajax olarak bilinen bir teknik kullanarak, bilgisayar uygulamaları gibi davranan ağ sayfalarında oluşmaktadır. SVG, dynamically rendering sayfa bileşenleri için ideal bir mekanizma sağlayarak, Ajax'ın yeteneklerini güçlendirme potansiyeline sahiptir.

Gezici Profiller

Sektörün talebi nedeniyle, SVG 1.1 ile iki gezici profil pazara sunulmuştur :SVG Tiny (SVGT) ve SVG Basic (SVGB). Bunlar, asıl olarak sınırlı yetenekli kullanıcılar için olup, tam SVG 'nin alt kümeleridir. Özellikle, SVG Tiny cep telefonları gibi yüksek kısıtlamalı gezici aygıtlar için; SVG Basic PDA'lar gibi daha yüksek seviyeli gezici aygıtlar için tasarlanmıştır.

Yalnızca SVG Basic yazım için seçmeli desteğe sahipken, hiçbir gezici profil tam DOM için destek içermez, ancak tam standardın altkümeleri ile tam uyumlu olduklarından, SVG grafiklerinin çoğu yalnızca gezici profilleri destekleyen aygıtlarca taranabilir.

SVG için tarayıcılarda ve diğer uygulamalarda Destek

Gene Ağ'da SVG kullanımı henüz emekleme aşamasındadır.

The use of SVG on the web is in its infancy. There is a great deal of inertia from the long-time use of completely raster formats and Macromedia Flash, but also browser support is patchy, with users of most browsers having to install a plugin. Web sites which serve SVG images typically also provide the images in a raster format, either automatically by HTTP content negotiation or allowing the user to directly choose the file. Alternative images are usually automatically rasterised using a library such as ImageMagick, which provides a quick but incomplete implementation of SVG.

There are several advantages to native support. For example there is no need for a plugin, SVG can be mixed with other formats in a single document, and scripting between different document formats is a lot more reliable.

Araçlar

  • OpenOffice.org Draw 1.1 and up can export SVG files, for Draw 2.0, there is an additional SVG import plugin.
  • Inkscape is an open-source multi-platform vector editor using SVG as its native format. Sodipodi is a predecessor of Inkscape, and is still under development independently.
  • Skencil is an open source vector editor with SVG import and export.
  • Apache Batik is a Java toolkit for applications or applets that want to use images in the SVG format for various purposes, such as viewing, generation or manipulation. Batik supplies a set of standard modules like SVG Parser, SVG Generator and SVG DOM; also includes an SVG viewer application.
  • The SVG Scene toolkit enables developers to create application views by constructing an SVG content model, or scene. A scene may be displayed simultaneously in multiple windows, possibly on separate clients. Rendering of the SVG is done via Cairo and Pango, which in turn support diverse targets, e.g. Windows, MacOS, PostScript, Xlib.

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar

Resmi

Kütüphaneler

Öğreticiler

Makaleler

SVG clipart