The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SeaMonkey

Şuraya atla: kullan, ara

SeaMonkey-logo-001.png

Ağ yaratımını basitleştiren, ağ tarayıcı, ileri e-posta ve haber grubu istemcisi, IRC chat istemcisi ve WYSIWYG HTML düzenleyicisi -- tüm internet ihtiyacınız bir uygulamada. Mozilla Application Suite olarak bilinen uygulama takımının daha geliştirilmişi.

Son Sürüm

V 1.0.2 Ağustos 2006. Kararlı ve iyi çalışıyor.

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar