The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

VMware İş İstasyonunu Bir Çekirdek Güncellemesinden Sonra Düzeltme

Şuraya atla: kullan, ara

Çekirdek güncellemeleri çalışan önceki bir VMware İş İstasyonu kurulumunu bozacaktır. Bu, VMware çekirdek birimleri belirli bir çekirdek sürümü için yapılmış olmasından kaynaklanır. VWware İş İstasyonları'nı kurtarma adımları aşağıdaki gibidir.


Eğer SUSE Linux 10.0'da VMware kurmak için vmware-any-any update kullanmadıysanız, lütfen Setting up VMware on SUSE Linux'e başvurun.

Çekirdek Güncellemesinden Kaynaklanan Bozuklukların Belirtileri

 • VMware İş istasyonu uygulaması başlatıcıdan başlamayacaktır.
 • VMware İş İstasyonu uygulaması onu terminal penceresinden vmware komutunu kullanarak başlattığınızda şu hatayı verir :
  vmware is installed, but it has not been (correctly) configured
  for this system. To (re-)configure it, invoke the following command:
  /usr/bin/vmware-config.pl.
 • VMware İş İstasyonu aygıt desteği çalışmayı durdurur, özellikle köprü ağ çalışmasını.
 • Ön yükleme sırasında, sistem başlangıç ayrıntıları VMware çekirdek biriminin yüklemede başarısız olduğunu gösterir. (gereksiz sözlerle dolu ön yükleme ekranını görmek için, yükleme ilerleme ekranınından çıkış (escape) basın)
  Starting VMware services:
  Virtual machine monitor                       done
  Virtual ethernet                          done
  Bridged networking on /dev/vmnet0                  failed
  Host-only networking on /dev/vmnet1 (background)          done
  Bridged networking on /dev/vmnet2                  failed
  Host-only networking on /dev/vmnet8 (background)          done
  NAT service on /dev/vmnet8                     failed

VMware İş İstasyonunu Düzeltme Adımları

Çekirdek Birimlerini Yeniden Yapmak için Çekirdeği Hazırlama

1. Bir Terminal Penceresi açın

2. Kaynak olmak için su kullanın

3. /usr/src/linux dizinine geçin ve şu komutu çalıştırın:

make cloneconfig

4. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

make modules_prepare

VMware İş İstasyonunu Yeniden Yapılandırma

 • VMware İş İstasyonu kurucu RPM'i yeniden uygulmanız gerekmez.
 • vmware-any-any den runme.pl betiğini çalıştırmanız gerekmez

1. Bir Terminal penceresi açın. (Yukarıda açtığınız aynı terminal oturumunu kullanabilirsiniz.)

2. Kaynak (root) olmak için su kullanın. (Yukarıdaki terminal oturumunu kullanıyorsanız, zaten kaynaksınızdır.)

3. VMware yapılandırma betiğini çalıştırın (/usr/bin/vmware-config.pl) ve birimleriniz oluşturmak için istenenleri izleyin.

4. Sonraki adımda, önceki ağ yapılandırmalarınızı korumak için "evet" yanıtı verin.

  You have already setup networking.
  
  Would you like to skip networking setup and keep your old settings as they are?
  (yes/no) [no] yes

Öneriler ve İpuçları

Adımları Tek Bir Komutta Birleştirmek

Ana çekirdeğin güncellenmesinden doğan VMware bozukluklarını giderme konusunda güven kazandıktan sonra, aşağıdaki komutu bir çok komutu tek bir sürece indirgemek için kullanabilirsiniz :

  # su -c "cd /usr/src/linux && make cloneconfig && make modules_prepare && vmware-config.pl --compile"

Komut satırını deşifre etmek:

 • su -c geçiçi olarak kaynağa geçer ve kotalar içindeki komutları çıkarır.
 • make cloneconfig , çalışan çekirdekten güncel yapılanmayı /proc/config.gz'dan dosya sistemine yazar.
 • make modules_prepare çekirdek birim bağımlılıklarını hazırlar
 • vmware-config.pl --compile VMware yapılandırma betiğini başlatır ve gereken birimlerin derlenmesine zorlar.

Sorun Giderme

"Kaynak Kurulumlarınız Arızalı"

 • Belirti: VMware çekirdek birimlerini yeniden derlemeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata çıkışını alırsınız:
  VMware 2 or VMware Express detected, building for VMware 2, VMware Express and VMware Workstation 4.0.x.
  *** Your sources installation is broken:
  *** /usr/src/linux/include/.. does not contain .config file
  *** vmmon/vmnet build may fail, or built vmmon/vmnet may crash.
  
  *** Hit ENTER to continue, or ^C to stop build. 
 • Derleyici çekirdek kaynağınızın çekirdek sürümünüzle uyumlu olmadığını öne sürer.
 • Çözüm
  • Büyük olasılıkla, make cloneconfig ve make modules_prepare için adımları atladınız. vmware-config.pl çalıştırmadan önce bunları çalıştırmanız gerekir.
  • Gerçekte, çekirdek ve kaynak sürümleri arasında uyumsuzluk olması da mümkündür. Bu paket sürümlerinin şunları karşıladığından emin olun:
    • kernel-default
    • kernel-source
    • kernel-syms

Derleme Halen Tamamlanmadı

 • Belirti: Tüm gerekli adımları yerine getirdiniz, ama hala derleme hatası alıyorsunuz. Saçınız dökülüyor ve kanlanan gözleriniz şişiyor..
  • Çekirdek-Güncellemeleri eski çekirdek sürümünü temel alan .config dosyalarının arkasından gider. vmware-config.pl çalıştırdığınızda bu sorun yaratabilir.
 • Çözüm: Bir terminal açın, kaynak (root)a geçin, /usr/src/linux'a çevirin, ve tüm eski yapılandırmaları ve hala daha eski çekirdek sürümlerine giden nesne dosyalarını temizlemek için make mrproper çalıştırın. (Temel olarak, bu özgün yerinde tüm Çekirdek Kaynak Ağacı'nı sıfırlar).Tamamlandığında, yeniden vmware-config.pl betiğini kullanmayı deneyin.

Ayrıca BakınızVMware-Documentation: Setting up VMware on SUSE Linux | Uninstalling VMware from SUSE Linux | Recovering VMware Workstation After a Kernel Update | Installing SUSE Linux 9.0 as a VMware guest | Installing SUSE Linux 9.1 as a VMware guest