The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Kurulum Kaynakları

Şuraya atla: kullan, ara


SUSE Linux 10.1'den beri artan YaST ile kullanılabilecek pek çok kaynak vardır.

Kurulum kaynakları kimi zaman paket ambarları olarak da bilinirler. Anlam tamamen aynıdır. Kurulum süreci, kurulumu kaldırmak ve güncellemek paket yönetimi olarak bilinir.

Paket yönetimi için makaleler ve araçlar: