APT

Şuraya atla: kullan, ara

APT - Gelişmiş Paket Aracı

APT, çoğunlukla Debian tabanlı dağılımlar tarafından kullanılan ve paketlerin yüklenip kaldırılmasını kolaylaştıran bir paket yöneticisidir. Gerekli paketler ve onların bağlı eklentilerinin indirilip kurulması işlemlerini otomatik hale getirir.

APT Kurulumu

10.0 sürümünden bu yana SUSe Linux’un içinde APT vardır. Gereken paketleri kurmak için YaST kullanın. APT’yi kurduktan sonra, paket kaynaklarının bir listesini içeren /etc/apt/sources.list'i, düzenlemeniz gerekiyor. Başlangıç olarak, SUSE Linux 10.0_için_sources.list, i386 örneğini indirebilirsiniz. Tüm kullanılabilir paketlerin listesini getirebilmek için, kurulum tamamlandıktan sonra apt-get update güncelleştirmesini yapın. Tüm bağlantıları geri çözmek için apt-get -f install yüklemesi kullanılabilir.

zero:~ # apt-get update
Get:1 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386 release [12.4kB]
Fetched 12.4kB in 3s (3539B/s)
Get:1 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386/suser-guru pkglist [265kB]
Get:2 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386/suser-guru release [135B]
Get:3 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386/packman pkglist [199kB]
Get:4 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386/packman release [132B]
Get:5 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386/packman-i686 pkglist [68.3k]
..............
Get:16 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.2-i386/security-prpm release [138B]
Fetched 1746kB in 2m56s (9887B/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done

zero:~ # apt-get -f install
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 354 not upgraded.

Otomatik Güncelleme

Kullanılabilir paketlerin listesini günlük olarak yenilemek için, /etc/sysconfig/autoupdate şu şekilde düzenleyin:

AUTOUPDATE_ENABLE=yes

APT Kullanımı

APT’yi komut satırında çalıştırabilir, ya da aşağıda tanımlandığı biçimde Synaptic grafik ara yüzünü kullanabilirsiniz.

APT’nin iki temel komutu vardır: apt-get ve apt-cache. Apt’yi kurduktan sonra, paket arama için apt-cache search. aramasını kullanabilirsiniz. Fakat aramaya başlamadan önce, netten tüm kullanılabilir paketlerin listesini edinmiş olmanız gereklidir. Bunun için de apt-get update çalıştırın. Not: apt-get update güncelleştirmesi herhangi bir yükleme yapmaz, sadece tüm kullanılabilir paketlerin listesini getirir. Liste sürekli güncellendiğinden, size bu komutu haftada bir çalıştırmanızı öneririm.

zero:~ # apt-get update
Get:1 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386 release [12.4kB]
Fetched 12.4kB in 3s (3539B/s)
Get:1 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/suser-guru pkglist [265kB]
Get:2 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/suser-guru release [135B]
Get:3 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/packman pkglist [199kB]
Get:4 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/packman release [132B]
Get:5 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/packman-i686 pkglist [68.3k]
..............
Get:16 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/security-prpm release [138B]
Fetched 1746kB in 2m56s (9887B/s)
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done

apt-get install. yüklemesi ile paket yüklenebilir. Örneğin aradığınız gaim, ise, aşağıdaki komutları kullanmalısınız:

zero:~ # apt-cache search gaim
bitlbee - An IRC to other chat networks gateway
gaim-devel - Development environment for gaim
gaim-guifications - Guifications plugin for Gaim
gaim-perl - Perl bindings for gaim
gaim-tcl - Tcl/Tk bindings for gaim
OpenOffice_org - A Free Office Suite (the Language Independent part)
gaim - A multi-protocol Instant Messenger client
gaim-vv - Gaim is Compatible with the AOL Instant Messenger
linphone-im - A modified version of Linphone 

apt-cache search aramanın sonuçları, kısa bir tanım ile uyuşan tüm paket isimlerinin bir listesidir. Diyelim ki gaim-guifications. arıyorsunuz. Bu durumda aşağıdaki komutları uygularsınız:

zero:~ # apt-get install gaim-guifications
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following NEW packages will be installed:
gaim-guifications
0 upgraded,aptnewly installed, 0 removed and 354 not upgraded.
Need to get 150kB of archives.
After unpacking 520kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.gwdg.de SuSE/9.1-i386/suser-guru gaim-guifications 2.8-1.guru.suse91 [150kB]
Fetched 150kB in 8s (17.6kB/s)
Committing changes...
Preparing... ########################################### [100%]
1:gaim-guifications ########################################### [100%]

apt-get install, yüklemesini kullandığınızda, paketin önceden kurulup kurulmamış olduğunu kontrol edecektir. Kurulmuşsa daha yeni bir versiyonu var mı diye araştırır. Eğer varsa otomatik olarak o versiyonu ve gereken paketleri yükler. Örneğin mplayer kurmak için:

zero:~ # apt-cache search mplayer
kplayer - KDE Media Player based on MPlayer
mplayerplug-in - MPlayer Plugin for Netscape/Mozilla
xine-skins - Skins for xine-ui
MPlayer - Movie Player
libpostproc - The postproc library of MPlayer
live - live.com librarys
transcode - a linux video stream processing utility
libvisual-plugins - sound visualisation library plugins
MPlayer-suite - A virtual package to obtain MPlayer and many of the plugins
xmms-mplayer - Use xmms as a frontend for MPlayer
mpav - MPlayer Audio Visualization
xmmsmplayer - XMMS MPlayer Input Plugin
kmenc15 - Kde frontend to mencoder
zero:~ # apt-get install MPlayer-suite
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
MPlayer-suite is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 removed and 354 not upgraded.

Ayrıca Bakınız:

Dış Bağlantılar