Compiz

Şuraya atla: kullan, ara


Compiz Nedir?

Compiz Linux masa üstünü daha renkli, kullanışlı ve özel ihtiyaçları daha kolay karşılayacak görsel etkilemeler yaratır.
Compiz OpenGL kullanarak kaplama için pencere ve kompozit yöneticilerini birleştirir. "Pencere yöneticisi" ekrandaki pek çok uygulamaya ve sohbet penceresine müdahale etmenizi sağlar. "Kompozit yöneticisi" ise pencere ve diğer çizgeleri(grafikleri) kompozit görüntüler oluşturmak için birleştirmenizi sağlar. Compiz tüm bu işlevleri yerine getirir.

Compiz şu anda sadece Xgl ile birlikte çalışabilmektedir. Genel bilgiler için wiki sayfasına bakınız.

Compiz eklentileri Gnome ve KDE ile çalışabilmektedir.

Compiz ve Eklentilerini Kullanmak

Compiz hakkında ve ilk kullanış için Compizi pencere yöneticisi olarak kullanma yazısını okuyunuz.
Yazının devamı compiz eklentilerini ve klavye/fare kısa yollarını anlatacaktır.

Mevcut Eklentiler

Cube

Cube size sanal bir küp üzerinde döndürebileceğiniz dört farklı masa üstü boşluğu sağlar.

 • Cube, rotate eklentisi olmadan kullanışsızdır.
 • Cube'de kübün üst yüzündeki görüntüyü değiştirebilmek için sadece klavye denetimi mevcuttur. Bu konu hakkında daha fazla ayar için Gconf bölümüne bakınız.
 • Kübün alt ve üst yüzü için svg veya png görüntüleri kullanın, arka görüntü içinse (skydome) png kullanın. Örneğin arka taraf için 1024x1024 png görüntüsü kullanın, cube ayarlarından canlandırma açın ve tadını çıkartın.

Gconf seçenekleri:

 • color -
 • draw_caps - Kübün alt ve üstünü yer değiştirir. Bu şıkkı seçmeyerek onları geçirgen yapabilirsiniz ve içinden görebilirsiniz.
 • images -
 • images_bottom - Küpün altında gösterilecek görüntünün konumu.
 • images_top - Küpün üstünde gösterilecek görüntünün konumu.
 • in - "in" denetim kutusunu işareleyerek çevirme esnasında küpün içindeymiş gibi görebilirsiniz.
 • next_slide - Kübün üzerindeki svg duvar kağıdını bir sonrakiyle değiştirir.
 • prev_slide - Bir önceki görüntü için aynısını yapar.
 • rotate_images - Görüntüleri kübün hareket yönünde çevirir.
 • scale_image -
 • scale_image_bottom - Kübün altındaki resimlerin ölçeklenip ölçeklenmeyeceği.
 • scale_image_top - Kübün üstündeki resimlerin ölçeklenip ölçeklenmeyeceği.
 • skydome - Kübü fare ile döndürürken arka tarafta bir resmin gözükmesi için işaretleyiniz.
 • skydome_animated - Fare ile döndürürken hareket ediyormuşsunuz gibi görmek için işaretleyin.
 • skydome_image - Kübün arkasında görmek istediğiniz resmin konumu (Skydome işaretlenmiş olmalı).

Decoration

Bu eklenti pencere bezemelerine destek sağlar.

 • Adına rağmen, pencere bezemeleri bazen hoş olmayabilir. Bunlar genellikle her pencere için geleneksel özelliklerdir: küçültmek, büyütmek, kapatmak ...

Gconf seçenekleri:

decor_theme -

shadow_offset_x - gölgeler için X-offset (zıt yön için negatif olabilir).

shadow_offset_y - gölgeler için Y-offset (zıt yön için negatif olabilir).

shadow_opacity - Gölgeler için opaklık ayarı.

shadow_radius - Gölgeler için çevre değeri.

Fade

Özel pencerelere ve diğer GUI bileşenlerine gözükürken/kaybolurken fade-in/fade-out etkilemesi verir.

Gconf seçenekleri:

 • decor_theme -
 • shadow_offset_x - gölgeler için X-offset (zıt yön için olumsuz olabilir).
 • shadow_offset_y - gölgeler için Y-offset (zıt yön için olumsuz olabilir).
 • shadow_opacity - Gölgeler için opaklık ayarı.
 • shadow_radius - Gölgeler için çevre değeri.

Gconf

Gconf kayıt defterinde compiz ve eklentilerinin ayarlarını tutar.

 • Compiz gconf ile birlikte başladığında, compiz gconf kayıt defterine göre eklentileri yüklediğinden gconftan sonra gelen eklenti adları göz ardı edilir.
  • Dolayısıyla, ilk seferde compiz'i çalıştırmak için :
compiz --replace gconf
  • Compiz'i gnome-session-properties bölümünün bir kısmı olarak eklediğinizde, sadece:
compiz --replace gconf cube rotate scale fade minimize zoom place move...

komutunu kullanın.

 • Değişiklikler yapabilmek için, gconf-editor kullanın. Tuşlar '/apps/compiz/' dosyası altındadır.
 • Kimi en kullanışlı anahtarlar:
  • '/apps/compiz/general/allscreens/options/active_plugins' = Mevcut yüklü eklentileri tanımlayan tuşların listesi
  • '/apps/compiz/plugins/cube/screen0/options/color' = Alt ve üst yüzeylerin bg rengi (#cccccc format)
  • '/apps/compiz/plugins/cube/screen0/options/svgs' = (liste) Cube'ün üst yüzüne konulacak svgs dosyalarının konumu
  • '/apps/compiz/plugins/fade/screen0/options/window_types' = (liste) fade kullanan pencere türleri
  • '/apps/compiz/plugins/fade/screen0/options/fade_speed' = fade'ın gerçekleşme hızı. Ne kadar düşükse fade hızı o kadar yavaştır (0 to 5,00)

Daha da fazlası var, kendiniz araştırın!!

Ayrıca Windows Decoration için aşağıdaki komutu çalıştırın:

gnome-window-decorator &
 • Cube'ün üst yüzünü kullanma

İlk olarak, snap-top özelliğinin açık olduğuna emin olun. gconf-editor'da key apps -> compiz -> plugins -> rotate -> screen0 -> options snap-top anahtarı açılır

Küpün üstüne bir veya daha fazla svg dosyası/yansısı koyabilirsiniz: key apps -> compiz -> plugins -> cube -> screen0 -> options "svgs" anahtarını değiştirin, ve yansı ayıracını ekleyin

nasıl yapılır ekran görüntüleri

En Az

Penceleri en azlama ve en çoklama sırasında pencere listesine ve pencere listesinden taşır.

Gconf seçenekleri:

speed - En azlama etkileme hızı.

timestep -

Toolbar -

window_types - Uygulanmasını istediğiniz pencere türünün seçilimi.

zoom_created_windows - İşaretleyerek oluşturulan pencereye etkilemenin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Not: Bunun wobbly özelliği üzerinde önceliği vardır.

zoom_created_windows_from_center - işaretleyerek büyütme veya küçültmeyi fare imlecinin olduğu durum yerine pencerenin merkezinden/merkezine doğru yapabilirsiniz.

Hareket

Pencerelerin cube'ün bir yüzünden diğerine hareket etmesine izin verir.

Alan

Pencereleri uygun bölüme yerleştirir.

 • Nasıl kullanılır?
  • Daha fazla ayrıntı gerekli

Yeniden Boyutlandırma

Pencereleri yeniden boyutlandırmanıza izin verir.

 • Penceleri başlık çubuğundan sürükleyerek taşımak dışında, doğru tuşları kullanarak bir pencereyi herhangi bir yerinden yakalayarak yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bu sayede ekran dışında başlık çubuğu olan pencereler kolaylıkla tam görünür alana çekilebilirler.
 • Nasıl kullanılır
  • Alt + sol-tuş, sonra taşıma pencereyi hareket ettilir
  • Ctrl + Shift + sol-tuş, sonra taşıma bir pencereyi, pencere ve kenarlarına yapıştırarak taşımak
  • Alt + orta-tuş yeniden boyutlandırma

Devretmek

Cube yüzleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

 • Ayrıca kübün üst yüzüne odaklanabilme özelliği var.
 • Nasıl kullanılır:
  • Ctrl + Alt + Sol/Sağ Ok Masa üstleri arasında geçiş
  • Ctrl + Shift + Alt + Sol/Sağ Ok Aktif pencereyi de alarak masa üstleri arasında geçiş yapar
  • Ctrl + Alt + sol-tuş Cube'ü elle çevirme

Gconf seçenekleri:

 • acceleration - Cube çevrim hızının ayarı. 1-19 arası olabilir.
 • edge_flip - Enable edge of screen reactivity
 • flip_move -
 • flip_time - Flip için geçen süre
 • initiate - Cube'ü fare ile hareket ettirebilmek için gerekli tuş bileşimleri. Masa üstüne tıklatmanız gerekir, pencereye tıklatarak çalışmaz.
 • invert_x & invert_y - Cube'ü çevirirken fare koordinatlarını tersine çevirme.
 • rotate_left & rotate_right - Cube'ü klavye tuşlarıyla çevirme için gerekli bileşimler.
 • rotate_left_window & rotate_right_window - Tanımlı tuşlar cube dönerken etkin pencereyi üstte tutar.
 • rotate_to_1 & rotate_to_1_window etc.. -
 • sensitivity - Cube'ü çevirme sırasındaki fare hassasiyetini ayarlar. 1-100 arasındadır.
 • snap_bottom - Cube'ün alt yüzeyini döndürmenize ve fare tuşunu bıraktıktan sonra o durumda durmasına olanak tanır. Cube'ün altındaki resimler için yansı gösterisi olarak kullanılabilir.
 • snap_top - Cube'ün üst yüzeyini döndürmenize ve fare tuşunu bıraktıktan sonra o durumda durmasına olanak tanır. Cube'ün üstündeki resimler için yansı gösterisi olarak kullanılabilir.
 • speed - Cube döndürme hız ayarı (1-49)
 • terminate - "initiate" işlevini durdurmak için gerekli tuş bileşimleri ayarı.
 • timestep - daha denenmedi.

Scale

İstenen pencereyi kolay bir biçimde belirlemenize, seçmenize ve değiştirmenize yardımcı olur.

 • İmgeci ekran köşesine hareket ettirmek onu etkinleştirir.
 • Kullanıcı daha sonra istediği herhangi bir ekrana tıklatabilir, buda diğer tüm pencelerin seçili pencerenin arkasında bir önceki konumlarına dönmelerine yol açar.
 • Eski Expose eklentisine benzerdir.
 • Nasıl kullanılır:
  • Ön tanımlı olarak imleci sağ üst ekran köşesine hareket ettirerek etkinleştirebilirsiniz. (SUSE Linux Enterprise Desktop 10 için F9)
  • Seçmek için bir pencereye tıklatın
  • Taskswitcher (alt+tab)ile birlikte kullanılabilir.

Switcher

Alt-Tab pencere değişimini filim-karesi biçiminde değiştirir. Ayrıca seçili olan dışındaki tüm pencereler geçirgen olur

 • Nasıl kullanılır:
  • Alt-Tab

Su

Fare imleci sudaymış gibi ekranda dalgalanmalar yaratır.

 • Ctrl+Super tuş'u basılı tutun.
 • Yağmur etkilemesi ekran yüzeyine rasgele damlaların düşmesini oluşturur. (Shift-F9)

Wobbly

Pencelerin taşınırken, boyutlandırırken veya seçilirken jelatinimsi olmasını sağlar.

 • Sadece taşıma ön tanımlı olarak açılıdır.

Pencereleri büyüterek ve küçülterek ayrıca farklı friction ve spring_k değerleriyle wobbly denemesi yapabilirsiniz.

Odaklanma

Ekran bölümlerine odaklama yapmanıza izin verir.

 • Bu Linux masaüstüne erişebilmeyi kolaylaştırır, özellikle görsel olarak yetersiz kullanıcılar için kullanışlı bir eklentidir. Zoom, yazıların ve resimlerin büyütüldüğünde gayet düzgün kalmasını sağlar.
 • Piksel sayan tasarımcılar ve diğerleri de bundan hoşlanacaktır.
 • Nasıl kullanılır:
 • Süper-tuş sağ-tuş bir kerede odaklanma
 • Süper-tuş + fare tekerleği yukarı elle odaklanma
 • Süper-tuş + fare tekerleği aşağı elle eski hâle dönme(tabi ki öncelikle odaklanmış olmalısınız)

Opaklık Denetleme

 • Opaklık (Transparant)
  • Yeni sürümler için: Bir pencerenin üzerindeyken opaklığı ayarlamak için Alt + fare tekerleği yukarı/aşağı .
  • Satır çubuğuna sağ tıklatarak herhangi bir pencerenin opaklığını ayarlayabilirsiniz.

Deneysel Eklentiler

Paketler halinde compiz.net adresindedir.

 • trailfocus
  • Ne kadar süre kullanmadığınıza göre pencerelerin parlaklığını ve opaklık değerlerini değiştirir.
 • Transset
  • Herhangi bir uygulamaya geçirgenlik verir.
 • Miniwin
  • Kullanıcıya mindow denen pencere resimciği oluşturmasına olanak tanır, bu ana ana pencerenin resmine sahiptir ve tıklatınca ana pencereye döner. En azlama özelliği yerine kullanılabilir.
 • Geliştirilmiş switcher
  • Küçültülmüş pencereler ve tüm çalışma alanlarındaki penceleri gösterir.
 • State
  • Menüler ve ipuçları için geçirgenlik ayarı.
 • BS (Parlaklık ve saturation)
  • Herhangi bir pencerenin bireysel olarak parlaklık (Shift+kaydırma)

(Control+kaydırma) ayarlarını yapmanızı sağlar.

Deneysel Compiz Yönetici Araçları

 • Gset-Compiz
  • gconf-editor ile değiştirerek compiz eklentileriyle kolayca başa çıkın.

Ön Tanımlı Eklenti Kılavye Kısa Yolları

Compiz->General->Screen0->Options altında pek çok ayar seçeneği vardır.

 • Pencere değiştirme = Alt + Tab
 • Ayarlamak ve tüm pencereleri görmek = İmleci ekranın sağ üst köşesine taşımak bu özelliği açar/kapatır; bir pencereye tıklatmak onu ekranın önüne taşır
 • Cube üzerindeki masa üstleri arasında geçiş yapmak = Ctrl + Alt + sol/sağ ok
 • Etkin pencere takip ederken Cube üzerindeki masa üstleri arasında geçiş yapmak = Ctrl + Shift + Alt + sağ/sol ok
 • Cube'ü elle döndürmek = Ctrl + Alt + sol-tuş ve boş masa üstü alanını yakalamak.
 • Pencereyi opak yapmak = "transset" aracı ile mümkün veya Alt + fare tekerleği
 • Bir kerege odaklanmak = Süper-tuş sağ tıklatmak
 • Elle odaklanmak = Süper-tuş + fare tekerleği yukarı
 • Eski boyuta dönmek = Süper-tuş + fare tekerleği aşağı
 • Pencereyi hareket ettirmek = Alt + sol-tuş
 • Pencereyi yapışık hareke ettirmek (kenarlara bağlı kalacak) = Ctrl + Shift + sol-tuş
 • Pencereyi tekrar boyutlandırmak = Alt + sağ-tuş
 • Üst pencerenin altındaki pencereyi öne getirmek = Alt + orta-tuş
 • Yavaş hareket = Shift + F10
 • Su etkilemesi = Ctrl+Süper-tuş basılı tutun
  • Yağmur etkilemesi = Shift-F9

"Süper-tuş" W** tuşudur

 • Filim etkilemesi - masa üstlerini değiştirmek = Ctrl+Alt+Aşağı Ok (sonra Ctrl+Alt'a basılı tutun ve masa üstlerini değiştirmek için + sol/sağ ok. Ayrıca sol fare düğmesine basılı tutarak "filmi" hareket ettirebilirsiniz)."Switcher" ile birlikte kullanılabilir.