Bir drpmsync Sunucu Nasıl Yüklenir

Şuraya atla: kullan, ara

Bu sayfadaki açıklamalar fabrika dağıtımı için bir drpmsync sunucuyu nasıl düzenler ve çalıştırırım.

drpmsync yükleme

drpmsync istemci ve sunucusu "deltarpm" paketi içinde bulunur. Mevcut önerilen kaynaklar ve paketler aşağıdaki adreste bulunabilir :

http://download.opensuse.org/tools/drpmsync/ directory.

drpmsync Derleme

yazılması gereken ... http://tr.opensuse.org/index.php?title=How_to_setup_a_drpmsync_server&action=edit

Fabrika Dağıtımını Getir

Fabrika'nın drpmsync ile Eş Zamanlılaştırılması

drpmsync istemcisi genelde güncellenmiş rpm'lere uygulanan delta dosyalarını depolamaz. Bunları, kendi istemcileri için doğrudan kullanan drpmsync sunucusu için depolamamız gerekir. Bir yapılanma dosyası şöyle görünür:


 source: drpmsync.opensuse.org:8888/Factory
 log: /tmp/drpmsync.log
 generate_deltas: true
 keep_deltas: true
 keep_uncombined: true
 always_get_rpm: false

ve belki etc/drpmsync.conf. gibi depo edilebilir. Sistem üzerinde CPU ve IO yüküne engel olmak isteyen kullanıcılar generate_deltas seçeneğini devre dışı bırakabilir. Yüksek ağ trafiği gerektiği zaman always_get_rpm seçeneğini tekrar açın, uygulamasını delta rpms e ekleyin

lütfen drpmsync ayrıntıları için hakkında bilgileri seçeneklerine bakın.

indirme için başvuru yolu

 drpmsync -c /etc/drpmsync.conf /srv/Factory

depolama /srv/Factory directory.

Eşzamanlı fabrika yoluyla rsync

Ağacı klasik rsync protokolü ile de getirmek mümkündür, yine de bunu yapmak için iyi bir neden yoktur;) Olası rsync kaynaklarını Mirror Infrastructure belgesinden bulabilirsiniz.

Bir drpmsync sunucu yapılandırmak ve çalıştırmak

Bir Sunucu Yapılandırma Dosyası Yaratma

Bir yapılandırma dosyası /etc/drpmsyncd.conf olarak depolanabilir ve şu şekilde görünür :

 servername: myserver.mydomain.org:8888
 serverlog: /var/log/drpmsync/drpmsyncd.log
 serveruser: drpmsyncd
 allow: *
 tree: /Factory /srv/Factory

Bu yapılandırma /srv/Factory directory 'teki içerikle bir genel sunucu çalıştıracaktır. Sunucunun aşağıdaki çağrımla başlatılması gerekir :

 drpmsync -s /etc/drpmsyncd.conf

Yapılandırma dosyası ile ilgili detaylı bilgi için drpmsync ana sayfasına bakınız.

Güvenlik Yönü

drpmsync güvenlik yönü hesaba katılarak yazılmıştır. Yine de, perl 'de yazılmıştır ve kaynak henüz güvenlik denetiminden geçmemiştir. Bu nedenle, yalnızca atanan kullanıcı ID si ile çalıştırılmasını öneriyoruz. Yukarıdaki örnek "drpmsyncd" kullanıcı olarak çalışır. Yeni ağ bağlantıları açmayı yasaklayabilirsiniz (yalnıca istemcilerin bağlanması gerekir).Bunu Linux iptable firewall ile aşağıdakini ekleyerek yapabilirsiniz :


 iptables -A OUTPUT -m owner --match state --state NEW --uid-owner drpmsyncd -d 0/0 -j DROP