Atheros ndiswrapper

Şuraya atla: kullan, ara

SUSE Linux 10.1'in sürüm notlarına göre

Aşağıdaki çekirdek parça paketleri değiştirilmiştir:  
* Kablosuz LAN kartları için pek çok sürücü. Atheros WLAN kartları için madwifi sürücüsü çıkartıldı. 

İsterseniz Buradaki gibi sürücüyü yükleyebilirsiniz veya aşağıda tanımlandığı gibi ndiswrapper kullanabilirsiniz.


Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC için tam çözüm.

AR5005G (sıklıkla diz üstülerde kullanılır) için güncel windows sürücüsüne ihtiyacınız olacak. Kurulum sırasında windows'a erişim hakkınız varsa C:\Program Files\Atheros\Driver adresinden sürücüleri yedekleyebilirsiniz.

# Kök dizinine geçiş
su 

# Uygun donanımın kurulu olup olmadığının denetlenmesi
lspci  | grep AR5212 

# Klasik yast yöntemleri ile  ndiswrapper kurulumu

yast2 -i ndiswrapper ndiswrapper-kmp-default

# Atheros NDIS sürücüsünü indirmek. (İsterseniz Windows Sürücü CD'sinden de yükleyebilirsiniz)
wget http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content/support/downloads/atheros_wpa_driver.exe

# Atheros ikili sürücüsünün kurulumu.
unzip atheros_wpa_driver.exe
ndiswrapper -i net5211.inf 

# Çekirdek parçasını yüklemek.
modprobe ndiswrapper

# Hatalar için çıktıyı denetleme.
dmesg | grep ndiswrapper 

# Gerekirse ön yükleme yapın.

# son olarak ağ ara yüzünü kullanın
ifup wlan0

# NetworkManager kullanarak bağlantı yapın.


YaST2 ile de ayarlayabilirsiniz:

 YaST Lan Modülü başlatın
 Yeni bir kart "Ekleyin".
 "Araç Tipini" "Kablosuza" ayarlayın
 "Modül Adını" "ndiswrapper" olarak ayarlayın

 Ndiswrapperconfig2.png

 Geri kalan ayarları normal biçimde tamamlayın(veya NetworkManager sizin yerinize yapsın).