Yapı Hizmeti Geliştirici Belgelendirmesi

Şuraya atla: kullan, ara

< Build Service

Not: Bu belge svn deposundaki buildservice/src/README.devel dosyasına göre daha iyi, daha kötü, daha yeni ya da daha eski bilgiler içerebilir. Sonuçta bir belge kazanacak ve tutulacak, diğerleri onu kaynak olarak alacaklardır.


Mimâri Genel Bakış

Yapım hizmetleri üç ana bileşenden oluşur :

  • Arkauç
  • Önuç
  • Önuca bağlı istemciler

Bir Geliştirme Ortamı Kurmak

Arka Uç

Arkauç SVN'de kullanım için henüz geçerli değildir.

Önuç

SVN'de henüz arkauç olmadığından, yerel önuç kurmak bir nebze anlamsızdır. Şimdilik en iyisi ağ istemcisi (webclient) bölümüne atlamak..

Önuç yapım hizmeti ve ağ istemcisi ruby üzerinde yazılmıştır ve ruby-on-rails kullanır, bu nedenle, öncelikle geliştirme dizgenize (sisteminize) aşağıdaki paketleri kurmanız gerekmektedir:

  • ruby (version 1.8.2)
  • rubygems
  • rails (version 1.0)
  • mysql

ruby ve rubygems SUSE Linux için paket olarak mevcuttur, tercih ettiğiniz bir kurulum aracı ile kurulumlarını gerçekleştirebilirsiniz..

ruby-on-rails kurmak için, öncelikle rubygems paketini kurun ve çalıştırın: "gem install -y rails" sisteminize rails libs kurmak için kaynak olarak;

# gem install -y rails

çalıştırın.

Bu işlem rayların ihtiyaç duyduğu bir kaç şeyin daha kurulumunu sağlayacaktır. Sonuç olarak, her şey rpm paketi olarak hazır olacaktır; ama henüz o kısıma gelmedik.

Önuç MySQL veritabanı kullanır. frontend/db/create_mysql.sql. de bulunan şema ile birlikte, "frontend_development" (önuç geliştirme) adı verilen bir veritabanına ihtiyacınız olacaktır. Bu veritabanını oluşturmak için :

Eğer mysql çalışmıyorsa, başlatın;

# rcmysql start

Veritabanı yöneticinize bir şifre tanımlayın:

# mysql -u root

MySQL ekranına hoşgeldiniz. Komutlar ; ya da \g ile biter. MySQL bağlantı ID'niz 5.0.18 sürümlü sunucu için 1'dir.

Yardım için  'help;' ya da '\h' yazın. Ara belleği temizlemek için '\c' yazın.


mysql> SET PASSWORD FOR ''@'localhost' = PASSWORD('your_password');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SET PASSWORD FOR ''@'your_hostname' = PASSWORD('your_password');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Veritabanını yaratın:

mysql> CREATE DATABASE frontend_development;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

opensuse kullanıcılarına veritabanına erişim verin:


mysql> GRANT ALL ON frontend_development.* TO 'opensuse'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Kullanıcı adı src/frontend/config/database.yml üzerinde yapılandırılabilir, bu nedenle başka bir ad kullanmaktan çekinmeyin. Veritabanını önucun geri kalanından farklı bir makinede çalıştıracaksanız,'localhost' kodunu, yukarıda belirtilen komuttaki ilgili ana sistem ismi (hostname) ile değiştirmeniz gerekecektir.

Ağ İstemcisi

Ağ istemcisinin kendisine özgü bir kullanıcı yöneticisi mevcut değildir.