The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SSH Tunnels from Microsoft Windows

Şuraya atla: kullan, ara

Microsoft® Windows®'dan SSH Tunnels kullanımı ile ilgilidir.

Gerekli Yazılım

 • Putty
Ücretsiz bir Windows telnet/ssh istemcisidir. Buradaki örnekler 0.53 sürümüne aittir. Putty Putty Anasayfası adrsinden indirilebilir. Yükledikten sonra, tüm öntanımlı ayarlarla kurunuz.

Putty Genel Değişkenleri

Kurulduktan sonra putty aşağıdaki gibi ayarlanabilir:

Putty imgesine çift tıklatın

Putty icon.png
Not: Aşağıdaki bölüm başlıkları putty ayarları penceresinin sol tarafındaki bölümlerden seçilmiştir.
Session Parametreleri
Session
 1. Makine adı altına Linux sunucu adresini yazınız (wa.westrick.com)
 2. SSH'ye tıklatın
 3. “Saved Sessions” altına “Westrick & Associates” seçiniz (Server adını kullanın)
 4. “Save” düğmesine basınız
Window Appearance
Window Appearance
 1. “Window Title”da “Westrick & Associates Tunnels” kısmını seçin
 2. “Avoid ever using icon title”e tıklatın
SSH Parametreleri
SSH
 1. “Enable compression”a tıklatın
 2. “2 only” kısmını seçin
SSH Tunnels
SSH Tunnels
 1. “Local ports accept connections from other hosts”ı seçin
 2. “Remote ports do the same (SSH v2 only)”e tıklatın
Tekrar Kaydedin
Session (Tekrar Kaydedin!)
 1. “Save“ düğmesine basarak şimdiye kadar yaptıklarınızı kaydedin!

Örnek Tünel

Burada size tünelleri tanıtacağız. 2 örnek tünelden bahsedeceğiz.

İlk Tünel

İlk bağlantı bilgisayarınızdaki yerel bir portu uzak sunucudakine bağlayacaktır. Sunucudaki port sunucuya VNC bağlantılarını yapabilmenize izin verecektir, bu sizin şifreli sıkıştırılmış tünel ile sunucuya bağlanabilmenize olanak tanır. Yerel port 5952, ve biz bunu sunucudaki aynı porta bağlayacağız. Bunu yapabilmek için yerel port 5952'ye girin. Uzak değer, tünelin uzak son değerine bağlanabilmek için gereken "machine:port" adresidir. Not: Belirlenen adres tünelin uzak ucu için geçerli olduğu için, buradaki 'yerel makine' sunucudur, sizin makineniz değil. Yerel makine için adres 127.0.0.1 dolayısıyla ilk bağlantımız için "uzak" değer 127.0.0.1:5952.

İkinci Tünel

İkinci örneğimizde yerel port 5901'i sunucu üzerinden başka bir windows makinesine bağlayacağız. Makine 192.168.154.134, ve port 5900'da VNC çalışmakta. Burada uzak değer 192.168.154.134:5900

Özet
Tanım yerel port uzak IP uzak port
Sunucuda VNC'ye bağlanmak 5952 127.0.0.1 5952
Sunucuya bağlı windows PC 5901 192.168.154.134 5900

Tünelleri Ayarlamak

SSH Tünelleri
SSH Tünelleri
 1. "Local"a tıklatın
İlk tünel
 1. “Source Port”a 5952 yazın
 2. “Destination”a 127.0.0.1:5952 yazın
 3. “Add” düğmesine basın
İkinci tünel
 1. “Source Port”a 59001 yazın
 2. “Destination”a 192.168.154.134:5900 yazın
 3. “Add” düğmesine basın
Tekrar Kaydedin
Session (Tekrar Kaydedin)
 1. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için "save" düğmesine basın

Tünelleri Çalıştırmak

Burada kullanabilmeniz/denemeniz için tünelleri çalıştıracağız Putty imgesine çift tıklatın

Putty icon.png
Kayıtlı oturumu çalıştırmak
Kayıtlı Oturumu Yüklemek
 1. “Saved Sessions” listesinden “Westrick & Associates” seçin
 2. “Load” düğmesine basın
 3. “Open” düğmesine basın
Kayıt ol
Kayıt olmak
 1. Kullanıcı adını girin
 2. Şifreyi girin


NOT

Sunucuda tam işlevsel çekirdek ile bitireceksiniz. Bu "güvenli çekirdektir", oldukça kullanışlıdır, fakat bunun ve SSH'nin "güvenli kopya" özellikleri başka bir yazı konusudur.


Tünelleri Kapatma

“PUTTY” ekranında "exit" diyerek veya pencereyi kapatarak tünelleri kapatabilirsiniz!

Not

“exit” yazarsanız, eğer bir tünel hâlâ açıksa pencere açık kalacaktır (çekirdek kapandıktan sonra). Pencere tüm tüneller kapanana kadar açık kalacaktır. Bu herhangi bir bağlantıyı doğru şekilde görebilmeniz için oldukça kullanışlıdır. Pencereyi kapatarak tüm tünelleri bitirebilirsiniz.

Masa Üstü Kısayolu Oluşturmak

Putty simgesini kopyalamak
Putty imgesini kopyalamak
 1. PuttY imgesine sağ tıklatın
 2. Kopyalayı seçin
Masa üstüne yapıştırmak
Masa üstüne yapıştırmak
 1. Masa üstüne sağ tıklatın
 2. Yapıştırı seçin
Putty kopyasını yeniden isimlendirmek
Putty kopyasını yeniden isimlendirmek
 1. “Copy of PuTTY”e sağ tıklatın
 2. Yeniden adlandırı seçin
Yeni isim girmek
Yeni isim girmek
 1. Makine adını yazın
 2. Return'e basın
Özellikler penceresini açmak
Özellikler penceresini açmak
 1. Yeni adlandırdığınız simgeye sağ tıklatın
 2. Özellikler görünümünü seçin
Kısa yolu değiştirmek
Kısa yolu değiştirmek
 1. Hedef alanının sonuna -load “Name of Saved Session” ekleyin
 2. Enter'a basın.

Tünelleri Kullanmak

Yukarıdaki örneklerin kullanımı:


Tüneli çalıştırmak

Hazırladığınız “Westrick & Associates” imgesine çift tıklatın ve sunucuya bağlanın.

Not

Tüneller program "giriş" portuna ulaşır ulaşmaz devingen(dinamik) olarak oluştururlar. Bu da size bir tünele istediğiniz kadar bağlanabilmenize olanak tanır.

İlk Tünel

VNC'yi çalıştırmak
VNC'yi çalıştırmak

VncViewer imgesine çift tıklatın (Burada UltraVnc)

Tünel girişini belirtin
Tünel girişini belirtin
 1. Sunucu adresi için: 127.0.0.1::5952 (yerel makinedeki port 5952)
 2. “connect” düğmesine basın

İkinci Tünel

VNC'yi çalıştırmak
VNC'yi çalıştırmak

VncViewer imgesine çift tıklatın (Burada UltraVnc)

Tünel girişini belirtin
Tünel girişini belirtin
 1. Sunucu adresi için: 127.0.0.1::5901 (yerel makinedeki port 5901)
 2. “connect” düğmesine basın

Tünelleri Test Etmek ve Hata Denetimi Yapmak

Putty tünelleri denetlemek ve hataları düzeltmek için "olay günlüğü" sunar. Bunun için:

"olay günlüğünü" almak
"Olay günlüğünü" almak
 1. “PUTTY” komut satırına sağ tıklatın
 2. "Event Log"u seçin
“Olay günlüğü” ekranı
“Olay günlüğü” ekranı
 1. Ekranda aşağıya kayarak tünelleri görün (resimde koyu yazılar)
Tünel bağlantılarını sonlandırmak
Tünel bağlantılarını sonlandırmak

Eğer bir tünel bu ekrandaki gibi sağdaki sondan ikinci satır gibi bir satıra ulaşırsa:

Eğer bağlantı son satır gibi bir satırı kapatırsa, bunlar olay günlüğüne eklenir.

Sonuç

Bu belge sayesinde artık putty ile MS Windows makinelerine SSH tünelleri açabilirsiniz.

Tünel tanımlamadan önce önemli olan sizin ondan ne beklediğinizi ve geçerli bir hesap ile SSH çalışan sunucunun adresini bilmenizdir.

Aşağıdaki gibi bir örnekle başladım:

Sunucu
wa.westrick.com
Kullanıcı adı
secret
Şifre
even more secret
Tanım yerel port uzak IP yerel port
Sunucuda VNC'ye bağlanmak 5952 127.0.0.1 5952
Sunucudaki Windows PC 5901 192.168.154.134 5900