The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:YOU: http/ftp Mirror Server Default Unsuitable / Slow Server

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 8.2 -

Belirti

Sisteminizi genel ağ (internet) aracılığıyla güncellemek için YOU kullanmak istiyorsunuz. YOU'yu başlattıktan sonra 'Installation Source'-Yükleme kaynağı- seçeneği altında farklı ayna sunucuları içeren bir seçim listesi açılıyor. Sonuçtan memnun değilsiniz. Bu durumda iki temel sorun ortaya çıkabilir:

  • YOU tarafından önerilen sunucu çok yavaştır ve ya çalışmıyordur. Farklı bir ayna sunucu seçtiğinizde her şey çalışır.
  • YOU tarafından önerilen sunucu listesi işe yaramıyordur. Dünyanın farklı yerlerine (USA, Avustralya, Japonya vb.) dağılmış sunucular var fakat sizin yerleşim yerinize yakın sunucu yoktur.

Sebep

YOU için sizin SUSE sürümünüze uygun bir yansı sunucu tanımlamak için, SUSE ağ sunucu www.suse.de küçük bir program çalıştırır. Bu program, kullandığınız ürün için elde bulunan ayna sunucuların listesini YOU için hazırlamaya yarar.

YOU tarafından taşınan ana bilgiler; kullanılan ürün, önemli YOU bileşenlerinin sürüm numaraları ve bilgisayar yapısıdır. SUSE LINUX 9.0'da, sistem ayrıca YaST2 içinde ayarladığınız zaman bölgesi bilgisini de taşımaktadır.

Sistem, size en yakın ayna sunucularının listesini yaratmak için, aktarılan zaman bölgesi ve ürün bilgilerinden faydalanarak, dünya çevresindeki erişilebilir http ve ftp ayna sunucularının listesini kullanır.

Bu liste bir rastgele işlev kullanılarak karıştırılmış 6 ile 10 arasında değişen sayılardaki yansı sunuculardan oluşur. Ve YOU yükleme kaynağı seçimi ekranında belirir.

SUSE ağ sunucusu ayrıca belirli aralıklarla hangi yansı sunucuların erişilebilir olduğunu denetler. Eğer erişimde hata olursa, ilgili yansı sunucular, olası yansı sunucu listesinden çıkarılır.

Çözüm

Eğer bir yansı sunucu düzgün çalışmıyorsa, çalıştırdığınız diğer YOU içindeki olası yansı sunuculardan birini deneyin. Liste, pek çok durumda olası en tatmin edici sonuçları elde etmek için yüklemeleri eşit dağıtmak amacıyla kasıtlı olarak karıştırılmaktadır.

Eğer yansı sunucu listesi tamamen elverişsiz gözükürse, YaST2 zaman bölgesi ayarlarınızı denetleyin (SUSE LINUX 9.0 ve daha üstünü kullanıyor olmalısınız). Ülke zaman bölgeleri ile default seçimler, örneğin "Europe/Berlin", "Europe/Paris" vb., genellikle iyi çalışır. Eğer, örnek olarak Birleşik Devletler (US) bölgesini "GMT-7" olarak ayarlarsanız, belirli bir default ayarlamak mümkün olmayacaktır. Bunun yerine "US/Mountain" seçmelisiniz.

Eğer YOU tarafından SUSE ağ sunucusuna aktarılan zaman bölgesi bilinmiyorsa, veya 9.0'dan önceki bir SUSE LINUX sürümünü kullanıyorsanız, sistem ilk olarak Almanya yansı sunucularını listeleyecektir.

Neden istemcide "netselect" değil?

Çünkü bu YOU'da önemli değişiklikler gerektirir. Netselect'i sunucuda kullanmak anlamlı değildir.

Herhangi bir durumda, uzun bir RTT ping zamanı zayıf bir bağlantı veya yüksek iş yükü anlamına gelmeyebilir. Ayrıca ICMP yankısı ve UDP'nin istemci tarafında bırakılması gerekebilir, -genellikle durum bu değildir- özellikle işletme ağlarında.

Seçeneklerin, rastlantısal üreteçle karıştılması durumu yetkin değildir fakat bu olası yansı sunucuların eşit olarak dağıtıldığı konusunda müşterilere umut vermektedir. Geçmişte, listedeki (uni-kl) ilk sunucu maalesef aşırı yüklenmekte fakat diğer sunucular tamamen boş durmaktaydılar.

Yansı listesi tam olarak nasıl tanımlanmaktadır?

www.suse.de adresinde bulunan ayar dosyasında, şu anda açıklamaları ve zaman bölgeleriyle birlikte yaklaşık olarak 30 yansı sunucusu kayıtlıdır. YOU istemcisinin dünya üzerindeki bütün ayna sunuculara olan uzaklığına karar vermek ve en iyi 6 yansı sunucuyu (en az 6, eğer 6. ayna ile aynı uzaklığa sahipse daha fazla) belirlemek için bütün zaman bölgeleri, genişletilmiş bir /usr/share/zoneinfo/zone.tab dosyası kullanılarak, enlem/boylam derecelerine atanır. Bunun ardından, tesadüfi üreteç kullanılarak bunlar karıştırılır ve istemciye geri gönderilir.

<keyword>you,yast2,online,update,mirror,slow</keyword>