SDB:Remote Login Does Not Work in SuSE Linux 8.1

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 8.1

Belirti

X sunucunuzu başka bir bilgisayara ihraç etmek veya uzaktan bağlantı ile root olmak istiyorsunuz fakat girişimler başarısız oluyor.

Sebep

/etc/X11/xdm/Xstartup dosyasındaki bir hata.

Çözüm

Root kullanıcı iken herhangi bir editörü kullanarak /etc/X11/xdm/Xstartup dosyasını açın

vi /etc/X11/xdm/Xstartup

ve aşağıdaki bölümü arayın:

while test "$RUID" = "0" ; do
  test "$LOCATION" = "console"    && break
  test "$LOCATION" = "localhost"   && break
  test "$LOCATION" = "`hostname -f`" && break
  test -s /etc/rc.config       && . /etc/rc.config
  test "$ROOT_LOGIN_REMOTE" = "yes" && break
  $xmessage -timeout 10 -default okay -center "No foreign root login allowed"
  exit 1
done

59. satırı

test -s /etc/rc.config && . /etc/rc.config

aşağıdaki satır ile değiştirin

test -s /etc/sysconfig/displaymanager && . /etc/sysconfig/displaymanager

ve 60. satırı

test "$ROOT_LOGIN_REMOTE" = "yes" && break

aşağıdaki satır ile değiştirin.

test "$DISPLAYMANAGER_ROOT_LOGIN_REMOTE" = "yes" && break

Dosyayı kaydedin ve XDM'inizi yeniden başlatın. /etc/sysconfig/displaymanager dosyası içindeki DISPLAYMANAGER_REMOTE_ACCESS değişkeninin yes olarak ayarlandığından emin olun. Gerekiyorsa, bu değişkeni dosyaya eklemek için bir editör kullanın. Unutmayın ki, /etc/sysconfig altındaki dosyalar değiştirildikten sonra her seferinde SuSEconfig ayrıca çalıştırılmalıdır.

<keyword>remote,login,xstartup</keyword>