The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:Nonfunctioning Keyboard Key After Installation

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 8.2

Belirti

"<, >, | " karaktlerini içeren tuş, SuSE Linux 8.2'nin yüklenmesinin ardından çalışmamaktadır.

Sebep

104 tuşlu klavyeler için yapılmış hatalı ayarlama sonucunda bu tuş çalışmamaktadır.

Çözüm

Bu sorunu çözmek için pek çok yaklaşım vardır:

1. YaST2 Kontrol Merkezi ile

YaST2 Kontrol Merkezi'ni başlatın ve menü seçeneklerini seçin:

 • Hardware
 • Graphics card and monitor
 • Change...
 • Input devices
 • Keyboard
 • Change Configuration
 • Açılan mönüden klavye tipini (keyboard type) "Standard Keyboard [pc105]" olarak ayarlayın.

Şimdi sırasıyla "Ready", "Finish", "Save", ve "Accept" seçeneklerini seçin. Yeni ayarları etkinleştirmek için kullanıcı sisteme tekrar giriş çıkış yapmalı ve böylece X server dosyası yeniden sisteme yüklenmelidir.

2. SaX2 ile bir Yazı Konsolundan

Bir yazı konsolunda root olarak giriş yaptınız (eğer durum bu değilse, "su" ile root olarak girin). Konsolda "init 3" komutunu çalıştırarak, sistemin runlevel 3'te çalıştığından emin olun. runlevel 3'te çalıştığınız sistem tarafından onaylandıktan sonra "sax2"'yi girin.

Aşağıdaki menü seçeneklerini seçin:

 • Change configuration
 • Input Devices
 • Keyboard
 • Change configuration
 • Açılan mönüden klavye tipini (keyboard type) "Standard Keyboard [pc105]" olarak ayarlayın.

Sonu Sırasıyla "Finish", "Finalize", ve "Save" seçeneklerini seçin. Son olarak konsola "init 5" yazın. Şimdi X sunucu veya KDM başlayacak ve önceden çalışmayan tuş çalışmaya başlayacaktır.

3. Editörü olan bir Yazı Konsolundan

Bir yazı konsolunda root olarak giriş yaptınız (eğer durum bu değilse, "su" ile root olarak girin). Konsolda "init 3" komutunu çalıştırarak, sistemin runlevel 3'te çalıştığından emin olun. Sistem runlevel 3'te çalıştığınızı onayladıktan sonra, /etc/X11/XF86Config dosyasını istediğiniz bir editör ile açın, örneğin pico /etc/X11/XF86Config.

Section "InputDevice" yazısını arayın ve aşağıdaki satırı

	Option    "XkbModel" "pc104"

şu satır ile değiştirin:

Option "XkbModel" "pc105"

Değişikliği kaydedin ve çıkın.

"init 5" girdikten sonra X sunucu başlayacak ve önceden çalışmayan tuş çalışmaya başlayacaktır. <keyword>keyboard,key</keyword>