The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:Howto add Directories into YaST as an Installation Source

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 10.1

Yükleme kaynağı olarak YaST içine dizinler nasıl eklenir

Durum

Sürücüde kendi yığın dosyanız bulunmakta fakat YaST Yükleme Kaynağına bu dizini ekleyemediniz. Sürekli "unable to create installation source" "yükleme kaynağı oluşturulamamaktadır" iletisi vermektedir.

Yöntem

Kendi bilgi alanınız olarak şu komutu kullanabilirsiniz:

createrepo

Örneğin: Bir dizininiz var;

/tmp/myownpackages/10.1/ olağan alt dizinleri:

i586/ nosrc/ src/ x86_64/

Alt dizinler normak rpm, noscr.rpm and scr.rpm dosyalarını içermektedir.

Üstveri (metadata) oluşturmak için şu komutu çalıştırın:

createrepo /tmp/myownpackages/10.1/

Artık, kaynağınızı YaST yükleme kaynağına bir dizin olarak ekleyebilirsiniz.

Çok önemli! Createrepo, DVD kullanılarak yüklenmelidir. CD-ROM'larda bulunmamaktadır.


<keyword>YaST, createrepo, Installation Source</keyword>