The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:How To Create a Patch CD

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 9.1 -

Durum

SUSE LINUX güncellemelerini muhtemelen yavaş çalışan veya internet bağlantısı bulunmayan makinelere dağıtmak için yama CD'si oluşturmak istiyorsunuz.

Yöntem

Buradaki yönergeler tecrübeli kullanıcılara yönelik hazırlanmıştır.

Önkoşul: CD için belirli bir dizin ağacı gerekmektedir:

<ARCHITECTURE>/update/<VERSION>

Örneğin, i386 yapısı ve SUSE LINUX 9.2 kullanıyorsanız, CD aşağıdaki dizin yapısına sahip olmalıdır:

i386/update/9.2

Bir yama CD'si oluşturmak için, YaST Çevrimiçi Güncelleme aracılığıyla indirdiğiniz güncellemeleri dağıtabilirsiniz. Bu durum yalnızca varolan yamalar tamamlanmışsa ve önceki güncellemelerin ardından kaynakları kaldırmadıysanız geçerlidir.

Bu örnekte, yamalar aşağıdaki adreste yer almaktadır:

/var/lib/YaST2/you/mnt/i386/update/9.2

Görüldüğü gibi, gerekli olan dizin hâlihazırda bulunmaktadır, bu durum CD'nin kolaylıkla oluşturulmasını sağlamaktadır. i386 dizini CD'nin kök dizininde bulunacak biçimde CD'yi yaratın. k3b programını kullanarak CD'nizi oluşturabilirsiniz. k3b hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanma Kılavuzuna bakınız.

CD'yi komut satırı aracılığıyla oluşturmayı tercih etmeniz durumunda, CD imajı oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanınız:

cd /var/lib/YaST2/you/
mkisofs -v -r -J -V "SuSE Update CD" -o /tmp/image.img mnt/

ve oluşturulan imge bir CD'ye yazmak için aşağıdaki komutu kullanın:

cdrecord -v -eject dev=/dev/hdc driveropts=burnproof /tmp/image.img

dev=/dev/hdc değişkenini sisteminizde bulunan CD oluşturma aracına göre yeniden düzenlemeniz gerekebilir. SCSI veya USB CD oluşturma araçlarının araç etiketi için cdrecord -scanbus komutunu kullanın. Ayrıca man cdrecord komutuna bakınız.

Güncellemeleri nasıl yükleyeceğinizi öğrenmek için aşağıda bulunan "Güncelleme Yüklemesi" bölümüne göz atabilirsiniz.

Bu yönergelere göre oluşturulan bir yama CD'si ancak aynı SUSE LINUX sürümünün yüklü olduğu makinelerde kullanılabilir.

Seçeneksel Yaklaşım

Linux altında aşağıdaki komutu kullanarak, örneğe göre gerekli olan dizin ağacını yaratın:

mkdir -p /tmp/CDroot/i386/update/

Aynalamaya yardımcı olan bir sunucu arayın (ftp.suse.com değil). Sunucunun yansılama politikasını dikkatle okuyun. FTP sunucusundaki güncelleme dizinini değiştirin. Örneğin:

ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/update/

SUSE sürümünüze uygun olan güncelleme dizinini indirin ve yarattığınız dizine kaydedin. Şunları atlayabilirsiniz:

  • "src/" dizini
  • "*.i586.rpm" ile biten paketler

Çekirdek paketleri ("kernel-{default, bigsmp, smp, syms}*") mutlaka indirilmelidir.

Paketleri indirmek için bir FTP istemci ve ya tarayıcı kullanabilirsiniz. Linux altında rsync eşleme aracını kullanmanızı tavsiye ederiz. Maalesef, bu aracın kullanımı SUSE aynaları tarafından desteklenmemektedir.

Komut:

rsync -rltuzv --stats --progress --delete --delete-excluded \
 	--include "kernel-default*.i586.rpm" \
 	--include "kernel-smp*.i586.rpm" \
 	--include "kernel-source*.i586.rpm" \
 	--include "kernel-syms*.i586.rpm" \
 	--include "kernel-um*.i586.rpm" \
 	--exclude "*.i586.rpm" \
 	--exclude "src/" \
 	--exclude "x86_64/" \
 	--exclude "*.x86_64.delta.rpm" \
 	ftp.gwdg.de::pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/update/9.2 /tmp/CDroot/i386/update/

gerekli olan bütün güncellemeleri /tmp/CDroot/i386/update/ dizinine kaydeder. Gereksiz paketler atlanır, buradaki örnekte AMD 64 sistemlerine ait dosyalarda olduğu gibi. Bu paketlere ihtiyacınız varsa, örnekte verilen "exclude" satırlarını kaldırın. (İpucu: İleride yama CD'nizi güncellemek isterseniz, sadece yukarıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir. rsync sadece yeni veya değiştirilmiş dosyaları indirecektir.)

CD'nizin kök dizininde i386 dizini bulunacak biçimde CD'nizi oluşturmak için istediğiniz bir CD yakma programı kullanın (örneğin k3b). Eğer CD'yi komut satırı aracılığıyla oluşturmak isterseniz, CD imajı oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:

mkisofs -v -r -J -V "SuSE Update CD" -o /tmp/image.img /tmp/CDroot/

Oluşturulan CD imajını bir CD'ye yazın:

cdrecord -v -eject dev=/dev/hdc driveropts=burnproof /tmp/image.img

(Eğer gerekiyorsa CD oluşturma aracınızı ayarlamayı unutmayınız).

Güncelleme Yüklemesi

Oluşturduğunuz Yama CD'sini, CD sürücüye yerleştirin. YaST2'yi çalıştırın ve seçin:

  • Software --> Patch CD Update

CD'den güncellemeleri yüklemek için YaST'nin yönergelerini takip edin.

<keyword>patch,cd,updates,rpm</keyword>