SDB:Crossover Office and Crossover Plugin with SuSE Linux 8.2

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 8.2

Belirti

SuSE Linux 8.2 Personal ya da Professional Edition ve SuSE Linux Office Desktop'un her ikisine de sahipsiniz.
MS uygulamalarını kullanmak için SuSE Linux 8.2'de Crossover Office ve ya Crossover Plugin programını yüklemek istiyorsunuz. Örneğin Crossover Office'i yükleyebilmenize rağmen, ek uygulamaları yüklemek için kurulumu çalıştırdığınızda şu hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz:

Unable to get list of installed applications: (Yüklenmiş uygulamaların listesi alınamıyor:)
child process exited abnormally (çocuk işlem bilinmeyen bir biçimde sonlandı)

Arka plan

SuSE Linux 8.2'de Codeweavers Crossover Office current version 1.3.1, ya da gerekli uygulamaları yüklemek mümkün değildir.
Aynı durum Codeweavers Crossover Plugin için de geçerlidir.

Unutmayın ki bu nedenle SuSE Linux Office Desktop'tan SuSE Linux 8.2'ye güncelleme düzgün çalışmaz.
Güncellemeyi yaptıktan sonra, Crossover Office ve Crossover Plugin çalışmayacaktır.

Codeweavers'dan elde edilebilen Crossover (2.0)'ın yeni sürümü, SuSE Linux 8.2 ile çalışır.
<keyword>slod,office,desktop,problem,abort,childprocess,suse,8.2,crossover,office,codeweavers</keyword>