SDB:Conventional Mounting Instead of subfs

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 9.3

Hakkında

You do not like the automatic mounting of removable media like floppy disks, CDs, and DVDs as well as hotpluggable devices like USB sticks and hard disks, which is performed by default with submount/subfs and HAL since 9.3, or this functionality is unsuitable for you.Therefore, you would like to return to the conventional way of mounting media.

Yöntem

Başta, istediğinize göre .fdi de /usr/share/hal/fdi/95userpolicy/ gibi sonlanan bir dosya oluşturun.Örneğin:

noautomount.fdi

Seçiminizin düzenleyicisi ile bu dosyayı düzenleyin:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<!-- This .fdi file prevents automount for every media (storage devices)
   e.g. floppy, CD/DVD, USB-Stick, USB-Disk, external hard disk. -->
<deviceinfo version="0.2">
 <device>
   <match key="storage.policy.should_mount" bool="true">
    <merge key="storage.policy.should_mount" type="bool">false</merge>
   </match>
 </device>
</deviceinfo>

Dosyayı uyarladıktan sonra izleyen komutları uygulayınız:

rchal restart

Son olarak disket CD ve DVD sürücüleri için /etc/fstab dosyasını düzenleyiniz.Kendi satırlarından değiştiriniz.(İzleyen örnekte DVD ve disket sürücüleri için yöntemleri tanıtılmaktadır)

/dev/dvd  /media/dvd   subfs  noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
/dev/fd0  /media/floppy subfs  noauto,fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0


/dev/dvd  /media/dvd   auto  noauto,ro,user,exec,iocharset=utf8  0 0
/dev/fd0  /media/floppy auto  noauto,user,exec,sync         0 0


Bu durumda, HAL tarafından yeni araçlar algılanırken submount/subfs araçları altındaki kendi dizinlerini üretmesi çok uzun olmayacaktır.Eğer dizinler henüz mevcut değilse aşağıdaki örnek komutla manuel olarak oluşturmak zorunda kalınacaktır:

mkdir /media/cdrecorder

Sonradan, izleyen örnekteki komutlarla araçlar bildiğimiz yolla tanıtılabilir:

mount /dev/cdrecorder /media/cdrecorder

<keyword>subfs,submount,mount,hal,cd,dvd</keyword>