The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:Configuring ISDN Terminal Adapters with YaST2

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 7.0

Durum

Yast2 ile SuSE Linux altındaki ISDN uçbirim bağdaştırıcısını yapılandırmak isteyebilirsiniz.

Yöntem

ISDN uçbirim bağdaştırıcılarının hemen hemen örneksel modemler gibi çalışmasından beri, YaST2 içindeki Network/Basic -> Modem Configuration iletişimi ile yapılandırılmak zorundadır. Genel bir kural olarak, ISDN uçbirim bağdaştırıcılarının noktadan noktaya bağlantı oluşturmak için belirli init dizgilere ihtiyacı vardır.Uçbirim bağdaştırıcılarının ortak olması halinde bu init dizgiyi YaST2 otomatik olarak ekler.Eğer uçbirim bağdaştırıcınız, modem yapılandırması sonrasında düzgün çevirmeyi mümkün kılmıyorsa, init dizgisini el yordamıyla yapılandırınız.Bunu yapmak için YaST2'yi başlatınız ve Network/Basic -> Modem Configuration -> Hardware Situation ‘ dan değiştiriniz.Modeminizi seçiniz ve ardından “Edit” ve “Details” sekmelerini tıklayınız.

İnit dizgileri el yordamıyla bu maske içinde değişebilir.İlk init dizgisi daima “ATZ” olmalıdır, fakat sıra ikincisinden farklı olmalıdır. Uçbirim bağdaştırıcınıza noktadan noktaya bağlantı yapmanıza izin verecek uygun bir init dizgisi bulmak için, uçbirim bağdaştırıcınıza el yordamı ile başvurunuz ve "syncPPP" anahtar kelimesini arayınız.Eğer belgelerinizde uygun açıklamaları bulamadıysanız, aygıtınız aşağıda listelenen aygıtlarla uyumlu olmalıdır.

 ########################################
  Manufacturer/Model  | Init String
 ########################################
 3Com / US Robotics:
 ----------------------------------------
 3Com ISDN-TA      | AT&F*PPP=1 oder
            | AT&FB3
 ========================================
 Acer:
 ----------------------------------------
 Acer ISDN T50     | AT&F%P3=4
 ========================================
 Elsa:
 ----------------------------------------
 MicroLink ISDN/TLpro  | AT&\FN10%P1
 MicroLink ISDN/TL V.34 |
 ----------------------------------------
 TanGo 1000       | AT&F$IBP=HDLCP
 Tango 2000       |
 MicroLink ISDN-EU   |
 MicroLinkISDN Internet |
 ========================================
 Hagenuk:
 ----------------------------------------
 Speed Dragon      | AT&FB8X0
 Viper Dragon      |
 ========================================
 Lasat:
 ----------------------------------------
 Speed II        | AT&F\P1&B2X3
 ========================================
 Zyxel:
 ----------------------------------------
 several models    | AT&FB40
 ========================================
 

Şekillendirilen ayarları kaydediniz ve kinternet ile tekrar çevirmeyi deneyiniz.


<keyword>terminaladapter,isdn,yast2,ta,serial</keyword>