The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

SDB:Configuring ISDN Correctly in SUSE LINUX 9.1

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 9.1

Belirti

Sistemi önyüklediğiniz zaman, ISDN (ippp0) nın başlatılamadığını içeren bir mesajla karşılaşırsınız. Kinternet ile çevirmeyi denediğiniz zaman, smpppd'nin başlatılamadığı ya da çevirmesiz grup içinde olduğunuzu söyleyen bir mesajla karşılaşırsınız.

Sebep

Başlangıç modundaki arayüz yapılandırmasını yanlış ayarlamış olabilirsiniz.

Yöntem

İzleyen satırları not ediniz:


 • ISDN iç kartını yapılandırdığınız zaman, sistem önyüklemede sürücünün yüklendiğinden emin olmak için, başlangıç modunda Onboot ayarlanmalıdır.USB ya da PCMCIA kartları için başlangıç modu hotplug‘a(varsayılan ayarlar) ayarlanmalıdır.
 • Arayüzü yapılandırdığınızda, başlangıç modu El Yordamı ile seçilmiş olmalıdır.
 • Eğer şifre sorusu aktive edildiyse, Kinternette olduğu gibi,şifre girildikten sonra sadece arayüz ile bağlantı kurulabilecek başlangıç modu manuel olarak ayarlanmak zorundadır.
 • Otomatik çevirmeyi yapılandırmak için,izleyen arayüz seçenekleri kullanılabilir:
  1. Sağlayıcılar için parola kaydedilmelidir.
  2. Sistemin ön yüklemeden sonra çevirmesini isterseniz, başlangıç modu onboot olmalıdır.
  3. USB ya da PCMCIA aygıtları otomatik çevirme için kullanılırsa, başlangıç modu hotplug olarak ayarlanmış olmalıdır. Onboot bu aygıtlarla çalışamaz.
  4. Otomatik çevirme ilk durumda pasif duruma getirilmiş olabilir ve bunu önyüklemeden sonra etkisiz olmasını isterseniz, başlangıç modunu manual olarak ayarlayınız.Kinternet ile otomatik çevirme aktif hale gelecektir.

Smppd yanlış yapılandırmadan dolayı, varsayılan çalışır düzeyleri aktif edilmemiş olabilir. YaST Runlevel Editor ya da işletmen uçbiriminden kök ruhsatı ile kontrol edilebilir. Bunu yapmak için, şu komutları giriniz:

chkconfig smpppd

Eğer çıktı;

smpppd off

şeklindeyse şu komutla aktive ediniz:

insserv smpppd

Eğer çıktı;

smpppd on

şeklindeyse smpppd aktiftir ve hiçbirşeyi değiştirmeye gerek yoktur. Tekrar tekrar yapılandırma değişikliği yaptıysanız, sistem belki yeniden ön yüklemeye ihtiyaç duyabilir,


<keyword>isdn,onboot,manual,kinternet,smpppd,startmode,interface,passwordquery</keyword>