SDB:Checking System Stability

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 1.0 -

İstek

Donanım kurulumunuzun sağlam olduğundan ve Linux ' un çalıştığından emin olmanız gerekmektedir.

Yöntem

Kurulmuş Kernel kaynaklarına ve gerekli geliştirici araçlarına (örneğin,derleyici) sahip olmak koşuluyla sisteminizin sağlamlığını aşağıdaki betikle kontrol edebilirsiniz:

 #!/bin/bash
 #
 # Adapted from http://www.bitwizard.nl/sig11
 #
 #set -x

 cd /usr/src/linux

 t=1
 while [ -f log.$t ]
  do
  t=`expr $t + 1`
 done

 if [ ! -r .config ]; then
  echo -e
  echo -e "There was no .config file found in /usr/src/linux ."
  echo -e "This means that the kernel sources have not been configured yet."
  echo -e "If you continue, "make cloneconfig" will be executed to create"
  echo -e "a kernel configuration based on the currently running kernel."
  echo -e "\n"
  echo -e "Press <Ctrl>-<C> to abort or <ENTER> to continue ..."
  read
  make cloneconfig
 fi

 touch log.1
 watch "ls -lt log.*" &

 while true
  do
  make clean &> /dev/null
  make -k bzImage > log.$t 2> /dev/null
  t=`expr $t + 1`
 done
 

Bu betiğin orjinal versiyonu http://www.bitwizard.nl/sig11. 'den bulunabilir.Burada,aynı zamanda bu test hakkında ki geçmiş bilgileri bulabilirsiniz.

Bu testin avantajları diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında (örneğin memtest86):

 1. Sadece RAM değil,bütün sistem test edilecektir.
 2. Test çalışırken sistem işlevsel kalabilir.

Betik, kernel derlemesinin sonsuz döngüsünü (make bzimage) çalıştıracaktır.Her çalışma için ayrı bir günlük dosyaya make çıktı olarak kaydeder.

Doğal olarak,her çalışmanın benzer çıktıyla sonuçlandırılması beklenecektir.


Çalışma esnasında, betik sürekli güncelleme görüntüleriyle

ls -l /usr/src/linux/log.*  gösterecektir.

Buna benzeyebilir:

Every 2s: ls -lt log.*        Wed Aug 8 15:22:02 2001
-rw-r--r--  1 root   root     5472 Aug 8 15:22 log.4
-rw-r--r--  1 root   root    127120 Aug 8 15:21 log.3
-rw-r--r--  1 root   root    127120 Aug 8 15:12 log.2
-rw-r--r--  1 root   root    127120 Aug 8 15:04 log.1

Bu örnekte ilk üç çalışma zaten tamamlanmış oldu.Günlük dosyaya karşılık gelen dosya boyutunun farklı olmaması iyiye işarettir.Ne kadar güvenli olsa da testin yaklaşık 24 saat çalışması gerekir.Tüm günlük dosyaların dosya boyutunu karşılaştırmada,eğer bu dosyalar gerçekten benzerse md5sum' i tüm bu dosyaların kontrolünü ve toplu kontrolünü oluşturmak için kullanabilirsiniz:

linux:/usr/src/linux # md5sum log.*
51e25c01370ce034b2c00d4c71995f02 log.1
51e25c01370ce034b2c00d4c71995f02 log.2
51e25c01370ce034b2c00d4c71995f02 log.3
a014cc76b1fb46a3cc5b84484403a1b7 log.4

Yukarıdaki farklı dört log dosyasının tamamı kontrol edilmeden tamamı çalışmayacaktır.Tüm dosyaların çalışması kontrol edildikten sonra tamamlanmış olacaktır.

Not: Bu koşullar altında,izleyen tüm çalışmaların çıktılarıda önemsiz farklarla sonuçlanabilir.Genel bir kural olarak,bundan dolayı birileri ilki ve ya henüz tamamlanmamış sonuncu çalışmaya benzer günlük dosyalarla sonuçlandırmak zorundadır. SDB:General Hardware Problems

<keyword>Crash,Freeze,SegmentationFault,Signal11,Sig11,memtest86</keyword>