SDB:9.1: Error When Changing or Adding an ISDN Configuration

Şuraya atla: kullan, ara


Version: 9.1 - 9.1

Belirti

ISDN yapılandırmasına ISP eklemek veya varolan sağlayıcı yapılandırmasını değiştirmek isteyebilirsiniz.Fakat, yapılandırma dosyaları, değişiklikleri kaydettikten sonra bile olduğu gibi kalır.

Sebep

YAST ISDN modülündeki ayarlarda yönlendirmelere ilişkin veri değişikliği olmadığından, sadece veri sağlayıcı değişir ya da eklenir.

Çözüm

Aynı yapılandırmaya tekrar başlayınız ve arayüzü düzenleyiniz (Alt penceredeki “edit “ e basınız ve arayüzü seçiniz).Herhangi bir değişikliğe gerek yoktur.”Next” ile kolayca doğrulayınız ve ardından “finish” i tıklayınız.Böylelikle ilgili dosyalar kaydedilecektir.

<keyword>isdn,yast,configuration,internet,9.1,save</keyword>