PReP System'lerde Önyükleme

Şuraya atla: kullan, ara

back to boot

CD'den ön yükleme

CD1 önyüklenebilirdir. Önyükleme aracını CD sürücünüze kurun. controller 0, SCSI ID 6, LUN 0 ( ya da CD'niz her neyse) dan yükleme yapmak için PPCBug bellenimi ile MTX kartlarında pboot 0 60 yazın.

Ağ üzerinden Önyükleme

CD1/boot/ tan zImage.prep.initrd dosyasını /tftpboot dizininize kopyalayın.

Ağ üzerinden önyükleme için, PPCBug bellenimi (firmware) ile MTX kartlarında, nbo yazın.

Çekirdek komut satırı seçeneklerine console=ttyS0 eklemeyi unutmayın, aksi takdirde dizisel konsolda hiçbir şey göremezsiniz.

Kurulu Sistemde Önyükleme Yükleyicisi (Boot Loader) Yapılandırması

PReP kartları yalnızca bir sabit çekirdek görselini önyükleyebilir. Bellenim (firmware) bir şeyleri bir sürücüden yüklemek için geri çağırıma sahip olmadığından, gerçek bir önyükleme yükleyicisi mevcut değildir. zImage.prep çekirdek komut satırı seçeneklerini düzenlemek için küçük bir kullanıcı ara yüzü içerir. lilo sizin için bir tane yaratacaktır (komut satırı dahil) ve bu belirli bir diske yazılacaktır. Örnek bir yapılanma :


# kernel to boot when no user input was given
default=linux
# large enough 0x41 PReP boot partition
boot=/dev/sda1
# kernel ELF binary
image=/boot/vmlinux
    label=linux
    initrd=/boot/initrd
    # kernel cmdline options
    # resume= for suspend-to-disk
    # quiet to surpress the useless kernel messages
    # sysrq= to allow backtrace when things go downhill
    append="root=/dev/sda3 console=ttyS0 quiet sysrq=1"

back to boot