The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Oscpu

Şuraya atla: kullan, ara

openSUSE Yerleşke Projesi "Kullanışlılık"

Onu Kolay Yaptığım!
...Open Source için Kullanışlılık

Organizasyonel

Çalışma ve Atölye Kaynakları (opensuse.org)

Bilgisayar destekli yardımcı çalışma platformu(openusability.org)