Nasıl Yapılır-Posta Sunucusu

Şuraya atla: kullan, ara

Bir posta sunucusu kurma işi, bir çok farklı seçenek ve yapı olası olduğundan karmaşık gibi görünebilir. Çoğu kez bir şeylere erişmenin bir çok yolu vardır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak bu sayfanın sunduğu bir çok seçenekten bazılarını seçip kullanabilirsiniz.


Sunucu

Gelen

Gelen postalar için temel bağlantı türleri:

 • POP ya da IMAP - Bunlar istemci iletişim kurallarıdır (client protocols)ve genelde kullanıcı posta istemcileri tarafından kullanılırlar, ancak bir posta sunucusu bu protokolleri kullanarak postalara da erişebilir.
 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (Yalın Posta Aktarım Protokolü) posta sunucusu tarafından posta aktarımı için kullanılan temel protokoldür.

POP & IMAP

Birden fazla posta kutusundan posta almak istiyorsanız, fetchmail (posta getiricisi) uygun araçtır. Bu şekilde çeşitli kurallarla çeşitli sunuculardan ve çeşitli kişilerden postalar alabilirsiniz.

Öncelikle fetchmail in kurulu olup olmadığına bakın. Daha sonra, /etc/fetchmailrc ı yapılandırmanız gerekmektedir. İstediğiniz bir düzenleyici ile bunu kök (root) olarak açın. Her bir posta kutusunun ayrı olarak yapılandırılması gerekir. Bilmeniz gerekenler :

 • Yerel kullanıcı kimliği
 • uzaktan erişim (remote) sunucu
 • uzaktan erişim kullanıcı kimliği
 • uzaktan erişim parola

Şimdi her bir uzak posta kutusu için aşağıdaki ifadeyi yazın :

poll remote.example.com
   proto auto
   user "remote_userid"
   pass "remote_password"
   is local_userid

Bu postayı remote_userid@example.com posta kutusundan, local_userid kullanıcısının posta kutusuna koyacaktır. Bunu her bir uzak posta kutusu için yapın.

/etc/fetchmailrc chmod 700 olacaktır.

Daha fazla bilgi için man fetchmail okuyun. Aynı zamanda kullanılabilecek olan fetchmailconf porgramı da mevcuttur.

Şimdi bunu otomatik olarak yapmak istiyorsanız; kök olarak şunu yazın:

# rcfetchmail start

Makineyi önyüklediğinizde otomatik olarak başladığını göreceksiniz. Bu şekilde postalar her 10 dakikada bir alınacaktır. Bunu FETCHMAIL_POLLING_INTERVAL=600 'i herhangi bir zaman aralığına değiştirerek belirleyebilirsiniz.

Icon-info.png
Bu zamanı 600 sn'den (10 dk) daha aza ayarlamayın, çünkü sağlayıcının posta sunucusunu yükleyecektir, ve hatta onun kullanım kurallarına aykırı olabilir.

FETCHMAIL_POLLING_INTERVAL ve diğer ölçütler /etc/sysconfig/fetchmail yazarak ya da YaST sysconfig Düzenleyicisi (System -> /etc/sysconfig Editor): choose Network -> Mail -> Fetchmail kullanılarak ayarlanabilir.

İstemcinizi mbox üzerinden postaları alacak şekilde yapılandırın.

SMTP

Doğrudan sunucunuza gönderilmiş postaları alabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler:

 • Alan Adı
 • Sabit IP adresi ya da Dinamik DNS
 • Doğru MX kayıtları

Eğer Dynamic DNS iniz varsa, bunu her zamanki e-postalarınız için isteyip istemediğinizi ciddi olarak düşünün. Eğer istiyorsanız: bir sabit DNS edinin.

Önce postfix'in çalışıp çalımadığına bakın. Bu bir telnet oturumu ile yapılabilir:

# telnet localhost 25Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 example.com ESMTP Postfix
 • Sonra, bunu firewall'unuzda YaST ile ve yönelticinizde açarak, dış dünyanın port 25'e bağlanmaya hazır olduğunu göreceksiniz. This site ile test edin.
 • /etc/postfix/main.cf yazın ve herhangi bir değişiklik yapmadan önce okuyun. Değişiklikler en sonda yapılmalıdır. 3 şey eklenmeli ya da değiştirilmelidir :
myhostname = hostname.example.com
mydomain = example.com
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain

Gerisini bırakın

Şimdi postfix'i rcpostfix restart ile yeniden başlatın. Artık, example.com'daki oturumlar için posta alabilirsiniz.

İstemcinizi postaları mbox aracılığıyla alacak şekilde yapılandırın.

Takma İsimler

Postalar /var/spool/mail/user_login 'a konacaktır. Çoğu zaman açtığınız oturumdan farklı bir şey altında postalarınızı almak isteyebilirsiniz. Eğer bağlantınız (login) kullanıcı (user) ise, muhtemelen ad.soyad@ornek.com gibi bir posta adresi almak isteyeceksiniz. Bu durumda kullanıcıya ad.soyad şeklinde bir takma adla bağlantı verin. Bu /etc/aliases yazılarak yapılabilir. Dosyanın sonuna aşağıdakini ekleyin :

ad.soyad:  user_login

Orda zaten var olan bir şey göreceksiniz. Eğer satis@ornek.com gibi bir çok insan tarafından alınabilecek daha genel bir adres istiyorsanız, aşağıdaki satırı ekleyin.

satis:         user_1, \user_2, \user_3

Her bir eklemeden sonra, newaliases ve rcpostfix restart çalıştırmanız gerekir.

İstemcinizi postaları mbox aracılığıyla alacak şekilde yapılandırın.

Giden

Bu bölüm, sizden Internet'e giden postalar hakkındadır.

E-posta Programınızı Yönlendirmek

E-postalarınızı diğer kişilere gönderebilmek için, postanızı sağlayıcınızdaki bir sunucuya teslim etmeniz gerekir. Çoğu zaman bu bir SMTP sunucusu olacaktır. Bazen bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olacaktır. Bunu nasıl yapılandıracağınızı görmek için eposta-istemcinizin belgelendirmesini okuyun.

Tüm Sağlayıcılar Aracılığıyla Posta Göndermek

Postanızın doğrudan sunucunuza gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Postfix'in çalışırken doğrudan eposta göndermeye başlayabilirsiniz. Yalnıza, SMTP eposta istemcilerinizi yerel ana sisteme (localhost) yönlendirin.

Some emaillists require you to edit the envelop_from to yes. Bunun nasıl yapılacağını görmek için eposta istemcinizin el kitabına bakın.

Need info on how to do this in postfix

Bazen, sağlayıcılarınızın sunucularını ya da postanızı doğrudan kabul etmeyecek bazı sunucuları kullanmaya mecbur kalabilirsiniz. Bu durumda /etc/postfix/main.cf de relayhost ile başlayan satırı yazın. örn:

relayhost = smtp.exmaple.net

Postfix'i rcpostfix restart yeniden başlatın ve eposta istemcinizi SMTP sunucusunu yerel sisteme yönlenecek şekilde yapılandırın.

Kendi Alanınız (Domain) ile Posta Göndermek

Kendinize ait bir alanınız varsa postaları doğrudan kendi sunucunuzdan gönderebilirsiniz. Bunun için bazı şeylere ihtiyacınız olacaktır :

  * Alan Adı
  * Sabit IP adresi ya da Dynamic DNS
  * Doğru MX kayıtları 

Dynamic DNS'e sahipseniz, bunu düzenli postalarınız için yapmak isteyip istemediğinizi ciddi olarak yeniden düşünün; eğer öyleyse sabit bir DNS edinin. Bazı SMTP sunucuları reversed DNS settings (Ters DNS ayarları) arar ve bu ayarlar yalnızca sabit bir DNS'e sahipseniz erişilebilirdir. Önce postfix'in çalışıp çalımadığına bakın. Bu bir telnet oturumu ile yapılabilir:

# telnet localhost 25Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 example.com ESMTP Postfix
 • Sonra, bunu firewall'unuzda YaST ile ve yönelticinizde açarak, dış dünyanın port 25'e bağlanmaya hazır olduğunu göreceksiniz. This site ile test edin.
 • /etc/postfix/main.cf yazın ve herhangi bir değişiklik yapmadan önce okuyun. Değişiklikler en sonda yapılmalıdır. 3 şey eklenmeli ya da değiştirilmelidir :
myhostname = hostname.example.com
mydomain = example.com
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain

Gerisini bırakın

Şimdi postfix'i rcpostfix restart ile yeniden başlatın. Artık, example.com'daki oturumlar için posta gönderebilirsiniz. İstemcinizi postalarınızı localhost aracılığıyla gönderecek şekilde yapılandırın.

Süzme

Spam süzme, virüs süzme, ... İmza, başlık ekleme, tekrarları kaldırma

Spam

Virus

İstemci

Eposta Programınızı Yönlendirme

 • Sağlayıcınız üzerinden postalarınızı okuyabilmek için nerede olduğunu bilmeniz gerekir. Sağlayıcınızdan posta alıyorsanız, büyük olasılıkla IMAP ya da POP3 kullanacaksınız. IMAP ile postanız sağlayıcınızda kalır; POP3 ile, postanızı sağlayıcınızdan PC'nize aktarırsınız.

Nasıl yapılandırılacağı konusunda e-posta istemcinizin belgelendirmesini okuyun.

 • Yerel posta standart olarak /var/spool/mail/user_login'a gelecektir, bu nedenle postfix ile ele alınan posta bu yerleşimde sona erecektir.

Protocol, SUSE içindeki bir çok posta programı için kullanılabilecek olan mbox'tır. Bunu denemek için, aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:

# mailx user_login
Subject: test or whatever
Something you like to write
.

Son . (nokta) koymayı unutmayın. Postanın gelip gelmediğini görmek için, posta istemcinizi kullanın ya da yalnızca mail yazın (çıkmak için q (quit))

Bunun nasıl yapılandıracağınızı görmek için posta istemcinizin belgelendirmesini okuyun.

Süzme

Temel olarak procmail

Eklemeler

Yukarıda kapsama girmeyen tüm şeyler zorlukla yapılabilir.

Webmail

Squirrelmail

Bu makalenin geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Eğer yardım edebilirseniz lütfen OpenSUSE Style Guide içerisinde yapın.

Eger yapacak birşeyler arıyorsanız articles that need expanding