Migrate from Active Directory

Şuraya atla: kullan, ara
ÖNEMLİ NOT:Aşağıdaki tavsiye benim tarafımdan test edilmedi 
ve sistem yöneticilerine ipucu vermek amacıyla yazıldı. 
Aktif Dizin, OpenLDAP, LDIF ve Perl hakkında bilginiz yoksa
DOKUNMAYIN!HaakonME


Giriş

Bir GNU/Linux işletim sistemi tıpkı SUSE gibi,kullanıcıların yetki ve kimlik denetimlerini idare edecek birkaç yolu destekler. Bu yöntemlerden birisi, yerel ağınızda bir merkezi dizin servisi kullanmaktır.Bu dizin servisi ayrıca; yetkili ve izinli kullanıcıların sistemleri,servisleri,aygıtları ve kişileri bulmalarını sağlayan iletişim ve yer bilgilerini de içerebilir.Buradaki "Kullanıcılar"ın; kişiler,aygıtlar,servisler ve sistemleri de içine dahil ettiği düşünülmelidir.İşte bu yüzden bir dizin yapmak, sadece çalışanların isimleri ve mail adreslerini içeren evrensel bir adres defteri yapmaktan daha yararlı ve daha zordur.

Microsoft Aktif Dizininden OpenLDAP ye nasıl geçilir

Tobias Rice Fat of the LAN sitesinde AD to LDAP HOWTO makalesinde, LDIF oluşturmak için pwdump2(Samba dan Jeremy Allison tarafından) ve Perl betiği kullanarak kullanıcı şifrelerini Microsoft Aktif Dizininden OpenLDAP ye nasıl geçirileceğini açıklıyor.

Şifre geçirme aracı. Geçirme işlemi Windows NT SAM ya da Aktif Dizinden rfc2307 ldif dosyasına yapılır.Betikte, pwdump için http://www.webspan.net/~tas/pwdump2/ sitesine bakılması söyleniyor fakat bu günlerde daha çok şu adreste görülmektedir:

http://www.bindview.com/Services/razor/Utilities/Windows/pwdump2_readme.cfm