The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Instant messaging and presence notification

Şuraya atla: kullan, ara

Giriş

Siz güvenli anlık sohbet için XMPP açık standardını kullanan, kullanıcıları yetkilendirmek için sizin LDAP dosyanızı kullanan, kolay yönetilebilir ve 10 dakika içinde hazır olabilecek tamamen ücretsiz bir yazılım istiyorsunuz. Kısaca Jive Software'den Wildfire istiyorsunuz.

Not: eğer LDAP dosya hizmetiniz yoksa şimdilik onu geçin ve devam edin.

Kurulum

 • En güncel Wildfire RPM paketlerini indirin, ve ana dizin olarak Yast ile veya konsol penceresinde
rpm -ivh wildfire-2.6.1-1.rpm

yazarak kurun.

ve sonra

SuSEconfig

Wildfire

/opt/wildfire

klasöründe kuruludur.

Wildfire'e LDAP yetkilendirmesi eklemek

Yedekleme

/opt/wildfire/conf/wildfire.xml

bunun için aşağıdakini dizinde yazın

cp /opt/wildfire/conf/wildfire.xml /opt/wildfire/conf/wildfire.xml.backup

sonra wildfire.xml dosyasını metin editörü ile açın

vi /opt/wildfire/conf/wildfire.xml

Bunun içerisinde burada yer almayan pek çok komut bulunmaktadır. Bu örnek sadece tek bir LDAP kullanıcısını - sizi- Wildfire yöneticisi olarak tanımlayacaktır. Şirketiniz ne kullanmaka ise ou=Accounts kısmını değiştirebilirsiniz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jive>
 <adminConsole>
    <port>9090</port>
  <securePort>9091</securePort>
 </adminConsole>
 <admin>
    <authorizedUsernames>your_username_in_your_LDAP_directory</authorizedUsernames>
   </admin>
 <locale>en</locale>
   <network>
    <interface></interface>
  </network>
  
 <!-- Example LDAP settings -->
 <!-- Note, for Active Directory, try usernameField=sAMAccountName, nameField=displayName,
     emailField=mail -->
 <ldap>
  <host>your_hostname.your_domainname.com</host>
  <port>389</port>
  <usernameField>uid</usernameField>
  <nameField>cn</nameField>
  <emailField>mail</emailField>
  <baseDN>ou=Accounts,dc=your_domainname,dc=com</baseDN>
  <adminDN>cn=ReadOnlyAdminUserInYourLDAPDirectory,ou=Accounts,dc=your_domainname,dc=com</adminDN>
  <adminPassword>secret_adminDN_password_goes_here</adminPassword>
 </ldap>
 <provider>
  <user>
   <className>org.jivesoftware.wildfire.ldap.LdapUserProvider</className>
  </user>
  <auth>
   <className>org.jivesoftware.wildfire.ldap.LdapAuthProvider</className>
  </auth>
 </provider>
 <!-- End example LDAP settings -->
 <connectionProvider>
  <className>org.jivesoftware.database.EmbeddedConnectionProvider</className>
 </connectionProvider>
 <setup>true</setup>
</jive>

İlk kez Wildfire'ı çalıştırmak

Ana dizinde aşağıdaki komutla çalıştırın.

# /opt/wildfire/bin/wildfire start

ağ tarayıcınızı açın:

http://localhost:9090/

Veya öncelikle yerel makine adını Wildfire sunucusunun makine adına veya IP adresiyle değiştirin. Dili seçin ve devam edin, şifre ayar sayfasını geçin - siz yazmaya korumalı LDAP kullanmaktasınız, ilk kurulumu bitirin ve LDAP'taki yetkili kullanıcının kullanıcı adı ve şifresiyle kayıt yapın.

Yönetici konsolu

Buradaki komutlara alıştıktan sonra yeni kullanıcı kayıt özelliğini kapatın.

XMPP/Jabber istemcisini başlatmak

Açık IETF standardı olan XMPP - veya Jabber - Wildfire tarafından anlık sohbet veya durum ifadesi için kullanılan protokoldur. Kayıt olmanız gerekmemektedir - LDAP kullanıcı adınız ve şifreniz yeterlidir.

Wildfire'ı Durdurmak

Bunun için ana dizinde aşağıdakini yazın

# /opt/wildfire/bin/wildfire stop

Önyükleme/run level değiştirme sırasında otomatik olarak Wildfire'ı başlatmak/durdurmak

/etc/init.d/

altında dizgenin(sistem)

/opt/wildfire

çalışabilmesi için başlatma/durdurma hız seviyesi etikleri ekleyerek kullanıcıları mutlu edin.

References

A thread regarding the run level script. The script and installation script is ready for SUSE 10.0, with restart added as a parameter. I'll post the complete scripts one day.