The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Forum-Tartışma-Sonuçları

Şuraya atla: kullan, ara

Gerçekten Bir Forumumuz Olmalı mı?

Hayır olmamalı, çünkü:

 • Bu forum iki yönlü bağlanmamışsa, (örneğin bu yazışma grubuna olduğu gibi,)toplulukta bölünmeye neden olacaktır. Jennsen, Pascal
 • Forum varsa ve "uzman" yoğunluğu yeterli değilse, forumun ne yararı olabilir? Paskal. Johannes Kastl
 • Yazışma listesini, kullanma yetisi olmamak/kullanmak istememek konuya hizmet eden bir yöntem değildir.
 • Eğer bir "yönlendirme" ya da yol gösterme eylemi yoksa forum çalışmayacaktır. Johannes Kastl
 • İnsanlar kendi posta programını kullanmaya alışkınlar ve bütün posta listeleri için bir tek program kullanabilirler. Forum da ise her forum için farklı bir arayüze gereksinim var. cboltz

Evet olmalı, çünkü :

 • Sıradan bir kullanıcı forumlara çok alışkındır ve orada kendisini rahat hisseder. Bu nedenle program çeperleri (bugs) ve diğer sorunlar buralara yolunu bulur. CuCullin
 • Forum teknik altyapısı kısıtlı olan insanlara openSUSE hakkındaki düşüncelerini belirtme olanağını verir. houghi
 • Eğer birdenbire "Bunu becermiyorum," diye bir giriş görürseniz ve altında da "Ben de" diyen elli kişi varsa ortada bir sorun var demektir ve çözümü aranabilir. Pflodo
 • Forumlar teknik seviyeleri ne olursa olsun insanlar arasındaki iletişimi arttırır. Posta listeleri acemilerin diğer acemilere yardım etmelerini neredeyse engeller. Bunun nedeni de yanlış metodlarla başvuru yapma, HTML kullanma zorunluğu, ya da konu dışındaki gibi şikayetlerdir. Pflodo
 • Uzmanlar olmasa bile, yalnızca bilginin paylaşımı ve deneyim yeterlidir. Pflodo
 • Bir acemi diğer bir aceminin derdini bir uzmandan daha iyi anlar. scsijon
 • Bir posta listesindeki yoğunluk ortalama bir kullanıcının başedebileceğinden daha fazladır. - CuCullin
 • Herkesin postası için gmail (ya da eşdeğeri) web arayüzü yok. Pek çok kullanıcı işte, evde, ya da başka önemli noktalarda bilgisayar kullanmaktadır. Bir forum onlara nerede, ne zaman olursa olsun bağlanma olanağı tanır. Aile üyelerinin evlerinde ya da kütüphanede, veya kendi evlerinde. CuCullin
 • Bu da ilginç herhangi bir medya. bazı kullanıcılar bağlanacaklardır, neden olmasın? jdd

http://forum.opensuse.org adresinde resmi bir forumumuz olmalı mı ?

Olmamalı, çünkü :

 • Eski, resmi olmayan üyelerimizi üzebiliriz. pascal, sonja
 • Dağıtım üzerindeki kaynaklara engel olabilir sonja
 • Genellikle sorular mp3, dvd, playback gibi konular üzerine olacağından bu "gri alan konularının" Novell/SUSE tarafından "resmi" olarak desteklenen bir forumda tartışılamıyacağı anlamına gelmektedir. pascal
 • Resmi bir forum orada suse çalışanlarının da bulunduğu izlenimini verebilir.

Olmalı, çünkü  :

 • Forum ve viki'nin aynı alanda yer alması insanları, sorunlara son açıklama ve çözümleri cevaplamaya teşvik eder. CuCullin
 • opensuse.org bütünleşik bir bilgi kaynağı olabilir - forum, hata merkezi, viki vs. için tek kaynak merkezi olabilir.
 • Resmi bir forum halihazırdaki, forum topluluğunu birleştirebilir. CuCullin - jdd
 • Başlangıç yapılanmasının dışında pek fazla yatırım yapılacak kaynak yoktur. CuCullin
 • Tartışılamayacak olan "Yasal gri alan" ile ilgili sorunlar, farkındalığı arttıracak ve gayriresmi toplum forumlarına destek ihtiyacını ortaya koyacaktır. Cucullin
 • Olmalı çünkü her sorunu başka forumlara dağılarak kötü sonuçlar alabiliriz.
 • Bugüne kadar olmaması bile büyük bir eksiklik. Forum en anlaşılır ve en hızlı bilgiyi kişiye özel sağlar. Aynı sorunu yaşayan diğer kişiler için de kolaylık sağlar. Bunu sağlayacak başka bir platform oluşturulamaz.