Disksiz Kurulum

Şuraya atla: kullan, ara

GNOME çalıştıran düşük maliyetli makinelerde Beagle indexlemeyi sınırlamak, hatta devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bir an için https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=130476 bağlantısına bir göz atarak Başvuru Kılavuzundan temel bilgilere bakın.

Başvuru Kılavuzundan

5.1.1. Dosyaların ve Dizinlerin İndekslenmesini Önlemek

Bir dizinin (ve alt kategorilerinin) indekslenmesini önlemek için .noindex adlı bir dosya yaratın ve bunu dizinin içine yerleştirin. .noindex dosyasına indekslenmesini istemediğiniz dosya ve dizinlerin listesini koyun. .noindex dosyasında joker karakterine izin verilmektedir.

Ana dizininize hiçbir zaman indekslenmesini istemediğiniz .neverindex dosyasını yerleştirebilirsiniz. Burada da joker karakterlerine izin verilmektedir. glob'da kullanığınız joker karakterlerinin aynılarını kullanın. Örneğin, (f*le??.txt). Daha güçlü düzenli tanımlar için örüntünün önüne ve arkasında / ekleyebilirsiniz. Örnek : /file.*.txt/). Daha fazla bilgi için bu adrese başvurabilirsiniz : ttp://docs.python.org/lib/module-glob.html