The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Bugs:Suspend Failure

Şuraya atla: kullan, ara

Dizüstü bilgisayarlarında sistemi askıya almak henüz oldukça deneysel durumdadır. Ciddi derecede kullanılan donanıma bağlıdır hala çalışıp çalışmayacağı. HCL/Laptops sayfasından donanımınıza ait bilgiye ulaşabilir, yoksa ekleme yapabilirsiniz. Bir raporlama yapmadan önce /usr/share/doc/packages/powersave adresindeki belgeye bir göz atınız. Bu metnin HTML hali powersave_manual.html ve düz metin hali powersave_manual.txt bölümlerinde bulunabilir. SuSE'nin eski sürümlerinde bu konu hakkında README.suspend and README.suspend2ram gibi dosya isimleri altında çok sayıda beni oku dosyası mevcuttur ve özellikle README.faq dosyasında sık karşılaşılan sorunlara dair ipuçları bulunur.

Mevcut bir soruna çözüm bulursanız, sorunu tanımlayan bir hata raporu ve sorunu çözmek için kullandığınız yöntemi anlatan bir dosya ile bildirimde bulununuz.

If you still cannot suspend after going through the documentation, file a bugreport and add the needed logfiles as attachments.

 • Most important logfiles regarding the powersave daemon are...
 /var/log/suspend2disk.log
 /var/log/suspend2ram.log
 /var/log/standby.log
 /var/lib/suspend2disk-state.resume
 /var/lib/suspend2ram-state
 /var/lib/standby-state.resume
 • Clarify the versions of some important packages:
   powersave: rpm -q powersave  
      dbus: rpm -q dbus-1
      hal: rpm -q hal
     kernel: uname -r
 • Sorun hakkında en işe yarar bilgi çoğu zaman ekranda görüntülenendir. Bozulan bir şey varsa, bu büyük ihtimalle bir çekirdek (kernel) sürücüsüdür, o sebeple mümkün olduğunca az yüklü birimle (module)deneme yapmak çok yardımcı olacaktır. Aynı zamanda askıya alma işlemini, tercihen X çalışmıyorken, konsoldan yapmayı deneyin. Genelde sistemi init=/bin/bash komutu ile açmak, sonrasında swapon ve sistemi el ile askıya almak işe yarar. Bu sebeple en son vanilla kernel ile denemek her zaman iyi bir fikirdir. El ile (komutla / manually) askıya alma şöyle yapılabilir :
powersave -U   set machine into suspend-to-disk
powersave -u   set machine into suspend-to-ram

powersave hakkında daha fazla bilgi almak için, kullanıcı el kitabında powersave sayfasına baş vurabilirsiniz (8).

 • For suspend-to-RAM, things are complicated by video problems. After installing the package kernel-source, you find more information in the file /usr/src/linux/Documentation/power/video.txt.