The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Bugs:GNOME

Şuraya atla: kullan, ara

[[Çevirmenin Notu: "Bug" İngilizce kaynaklıdır. Anlamı "böcek" demektir. İlk bilgisayarlardan Mark II hata verdiğinde, hatanın kaynağı araştırıldığında ulaşılan sonuç şuydu: devrelerin arasına bir böcek sıkışmıştı ve elektrik devresini görevini yapamadığından sistem hata veriyordu. o günden bu güne bilgisayar sistemlerindeki hatalara "bug", böcek denmektedir. ]]

GNOME hatalarını bildirmek için iki unsura ihtiyaç vardır:

  • -hataayıklamabilgisi (-debuginfo) paketlerini kurunuz, bu paketler tüm ikili kodların (binaries) sembol bilgilerini içerir ve çökmeler hakkında yararlı bilgileri iletmeye yararlar.
  • bug-buddy'yi kurunuz. Bu uygulama bir GNOME uygulaması çöktüğü anda çalışmaya başlayacak ve çöken uygulama hakkında toplayabildiği tüm bilgiyi toplayacaktır. (FIXME: bug-buddy bilgilerini http://bugzilla.novell.com/ adresine iletmemiz gereklidir.)


Raporlanan hataları görmek için http://bugzilla.gnome.org adresine başvurabilirsiniz.