The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

Bug

Şuraya atla: kullan, ara

Hata Raporu Bildirme sorunların nereye ve nasıl bildirileceğinin bir açıklamasıdır.

Yazılım Hatası

Wikipedia:

"Yazılım hatası bir bilgisayar programının istenildiği gibi çalışmasını önleyen veya hatalı sonuçlar üretmesine yol açan bir tür hata, sorun ve bozukluktur. Hatalar bir programın kaynak kodundaki veya tasarımındaki insanlar tarafından yapılan eksiklikler veya yanlışlıklardır. İşlevselliğini etkileyecek kadar çok sayıda hataya sahip program artık hatalıdır. Programlardaki hatalara ait raporlar hata raporlarıdır, ayrıca sorun raporu gibi adları da vardır. (daha fazlası için)

Donanım Hatası

Donanım hatası için benzer bir tarama hiç bir şey vermez çünkü çoğunlukla bunlar aygıt yazılımı hatalarıdır ve aygıt yazılımı da yazılımın bir alt bölümüdür.

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar

hata teriminin tanımı tüm örütbağda (internette) bulunabilir.