Access Your Windows Files

Şuraya atla: kullan, ara


Arkaplan

Windows'taki ikili kök sistemde, sistemler arasında bazen veri değişimi yapmanız gerekir. Bu ana kadar, mükemmel bir çözüm yoktur. Sorun, Windows ve Linux farklı dosya sistemleri kullanması ve iki sistemde de diğeri için desteğin tam anlamıyla çalışmamasıdır. Buna ek olarak Windows ve Linux'da kullanıcıların dosyalara ulaşım sistemi birbirinden farklıdır.

Genel olarak, Windows ve Linux'da sistem verilerinin yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için, değiştirilecek verileriniz için ayrı bir bölüm kullanmanız gerekir. Sorun bu bölümlendirme için hangi dosya sistemini kullanmak istediğinizdir.

İki tarafın da desteklediği tek dosya sistemi FAT32'dir (FAT12 ve FAT16 da destekleniyor ama kullanımdan kalkmıştır!). FAT32 kullanıcı erişim haklarını kısıtlayan destekten yoksundur ve 4GB'dan küçük dosyalarla sınırlıdır. Eğer bunu göze alıyorsanız, FAT32 ile ayrı bölümlendirme veri alışverişi için en iyi çözümdür.

Eğer 4GB'dan daha büyük dosyalar kullanmanız gerekirse,( örneğin DVD görüntüleri) değişim parçalamada dosya sistemi olarak ext2 veya NTFS kullanmanız gerekir. Windows'ta oluşturduğunuz NTFS parçalamasını Linux ile captive NTFS sürücüsüyle kullanabilirsiniz veya Linux'da oluşturduğunuz ext2 parçalamasını Windows'tan erişebilmek için Explore2fs veya Ext2 IFS kullanabilirsiniz. Google aynı amaçla daha fazla proje açıklayacak.

Tamamıyla farklı bir yaklaşım olarak, sunucu ve misafir işletim sisteminde veri değişimine izin veren VMware'i kullanabilirsiniz.

Normal Yükleme

Öncelikle verilerinizin yedeğini almanız gerekir, özellikle eğer işlem sırasında herhangi bir parçayı tekrar boyutlandırıyorsanız!

Belleğinizdeki Boş Alanlar

SUSE sizi değişebilecek seçenekler listesinin yüklenmesine getirdiğinde, özel bölümlendirme yapmanız gerekecek. Bölümlendirme tasarı planı ekranına geldiğinizde listelenmiş hda sürücüsünü ve altında hda1 adında bir parça göreceksiniz. Orada ntfs veya fat32 olmalı. Bu tıklamınız içindir, alttaki düğmelerden tekrar boyutlandır'ı seçin. Böylece kaydırıcıyı kaydırabilir ve SuSE için ne kadar yer açılabileceğini bildirebilirsiniz.

Yeni Bölümler Oluşturmak

Windows içinde henüz ayrı bir bölüm yaratmadıysanız, Linux için yenilerin arasına bir tane ekleyin. Örneğin /windows/data bağlantı noktasını (mount point) çağırın. SUSE'yi daha önceden yüklediyseniz, bu yast2 System-> Partitioning ile hala mümkündür, ancak, bölümleme planını değiştirmeniz gerekeceğinden çok daha zor olacaktır.

FAT32 paylaşım bölümlemeniz için birincil bölümünüzü kullanmayın yoksa Windows'un kafası karışabilir. Bunun yerine genişletilmiş bölümlemeniz içinde mantıklı bir bölüm kullanın (örn./dev/hda5).

Sisteminizi ciddi olarak zedeleyebileceğinizden, iki kez düşünün; gerçekten Windows sistem bölümlemenizi /dev/hda1 bağlamak istiyor musunuz! Bu durumda ikinci bir bağlantı noktası yaratın (örn. /windows/system) . Ben ısrarla, yalnızca paylaşılan bölümünüzü bağlamanızı öneririm (bizim örneğimizde /dev/hda5 ).

Bağlama Seçenekleri

How the partition is actually mounted within Linux is influenced by the mount options. Select your exchange partition->Edit->Fstab Options and enter them under "Arbitrary option value". This can also be done after installation directly with an editor (your installation settings will be written to the file /etc/fstab) or via yast2 System->Partitioning.

I use the following options:

utf8,codepage=850,dmask=000,fmask=111,shortname=winnt

"utf8" will allow the use of special characters (e.g. umlauts), "codepage" is needed for the character mapping of short DOS names (see the list of code pages), dmask is needed to allow every user to see directory contents, fmask allows every user to read and write files (but not to execute any files residing in the exchange partition), "shortname" cares for the correct upper and lower case conversion of short and long DOS names. See "man mount", "man umask" and "man chmod" for further details.

The resulting /etc/fstab line for my exchange partition looks like this:

/dev/hda5 /windows/data vfat utf8,codepage=850,dmask=000,fmask=111,shortname=winnt 0 0

The columns have the following meaning (see "man fstab" for further details):

"/dev/hda5" is the physical partition. You can just choose it within yast or find it with the command "fdisk -l /dev/hda".

"/windows/data" is the mount point, where you will find your Windows data in the linux file system hierarchy. Yast will create this directory for you, otherwise use "mkdir -p /windows/data".

"vfat" is the file system type to use for a FAT32 partition.

"0 0" tells the system to not check the file system during boot.

Elle Yüklemeye Hazırlık

If yast fails to free space for Linux and your exchange partition, you can try the following:

It is assumed that Windows was already on the main drive (hda) and lives on the first partition (hda1). Defragment the Windows partition (if it is FAT/FAT32, please do NOT defrag NTFS) and then run chkdsk /f on it and reboot twice into Windows (chkdsk makes two passes, the second one is done invisibly). If you don't then SUSE may not let you proceed to resize that partition. There are no reports of data loss for recent versions of SUSE Linux even if you skip the steps above.

Don't forget to turn off programs that are running in the background in Windows before you start defragging. Also, after defragging is done, pull up a command prompt (the C: prompt in the black square window...check in Program Menu in Accessories and maybe Sytem). Type in: chkdsk /f and it will warn you that it cannot acquire a lock on the drive. Then it asks if you want chkdsk to run the next time the system is restarted. Say yes. Then restart the system. You will see a message screen about chkdsk. DO NOT TYPE ANYTHING!!! DO NOT TOUCH YOUR KEYBOARD or you will have to go through all of it again. :-P

After it has run chkdsk and it goes into Windows, just tell Windows to restart and boot into Windows again. On boot, it will run the second invisible pass of chkdsk. After it has booted completely, tell Windows to restart and have the SUSE cd in the drive ready to install.