The wikis are now using the new authentication system.
If you did not migrate your account yet, visit https://idp-portal-info.suse.com/

How to setup SUSE Linux 10.0 under Xen in SUSE Linux 9.3

Şuraya atla: kullan, ara
Icon-Caution.png
The procedure in this article was written and tested with version 9.3
Whilst there is no guarantee, it should be applicable to later versions.
If you find this to be incorrect, please help to update this article.
Xen 3.0 (64 bit desteği sağlayan) daha yayınlanmadı, fakat SUSE 10 ile birlikte dağıtıldığı biliniyor, dolayısıyla x86_64 kurulumu için görselleştirme daha sonra çalışacaktır.


Kurulum

YaST ile XEN paketlerinin kurulumu

Grub ayarları

Aşağıdakileri grub ayarlarına ekleyin (dom0_mem=XXX kısmını kurulumunuza göre ana işletim sisteminizin ne kadar bellek ihtiyacı olduğuna göre değiştirin):

 • SUSE Linux için Xen paketlerini kurun.
 • Bunu /boot/grub/menu.lst içine koyun:
title Xen 2.0
 kernel (hd1,1)/xen.gz dom0_mem=393216
 module (hd1,1)/vmlinuz-2.6.11.4-20a-xen root=/dev/hdb3 ro console=tty0
 module (hd1,1)/initrd-2.6.11.4-20a-xen

Birkaç şeyi düzeltin

Birkaç şeyi düzeltin:

 • TLS desteğini kapatın
mv /lib/tls /lib/tls.disabled

(Thread Local Storage) desteğini kapatmanın alternatif yolları:

a) http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenSpecificGlibc adresindeki adımları da uygulayabilirsiniz. Fakat bu hala etkili bir çözümdür.

b) LD_LIBRARY_PATH=/lib kullanınki Xen'i çalıştıran bağlantı TLS-olmayan kütüphaneleri kullansın. Bu en mantıklı yaklaşımdır. Bunun nereye ayarlanacağı kullanıcıya bırakılmıştır.


 • xend servisini açma
chkconfig xend on
 • xendomains servisini açma
chkconfig xendomains on
 • Gerekli bazı klasörleri oluşturma (en az 12GB disk alanına ihtiyacınız olacak)
mkdir /mnt/loop
mkdir /vm/installsource
mkdir /var/tmp/dirinstall

Görüntü yaratımı

İmaj(görüntü) yaratın

dd if=/dev/zero of=/vm/base.img bs=1M count=1 seek=4096
mkreiserfs -q -f /vm/base.img
cp -a /vm/base.img /vm/openSUSE-beta1.img
mount -o loop /vm/openSUSE-beta1.img /var/tmp/dirinstall

Yast deposu

YaST deposu oluşturun

SUSE Linux 10.0 beta'nın ISO'ları veya CD'si hazır olsun.

 • yast2-instserver paketlerini kurun ve YaST --> Miscellaneous --> Installation Server çalıştırın, tüm kurulum kaynaklarını /vm/installsource içinde oluşturun, ve 10.0 adında bir depo oluşturun; YaST CD veya ISO'ları soracaktır.
 • YaST --> Software --> Change Source of Installation bölümüne gidin, /vm/installsource/10.0 adında yeni bir klasör oluşturun, ve diğer kaynakları etkisizleştirin.

Kurulum

 • Klasör içinde XEN için Yast --> Software --> Installation çalıştırın. Seçiminize göre sistemi kurun fakat Xen çekirdeğini unutmayın. Çözülmemiş pekçok ilişki var. Alt penceredeki paketleri çıkartarak/kurmayarak sorunu çözmeye çalışın.
 • ana dosya dizinde /etc/fstab oluşturun (/var/tmp/dirinstall/etc/fstab)
/dev/sda1        /            reiserfs  defaults 1 1
none          /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
none          /dev/shm        tmpfs  defaults 0 0
none          /proc          proc  defaults 0 0
none          /sys          sysfs  defaults 0 0
 • initrd oluşturun
chroot /var/tmp/dirinstall/
mkinitrd -s off
 • Ana şifreyi belirleyin
passwd
 • /proc/mounts 'yı /etc/mtab'ye bağlayın
ln -s /proc/mounts /etc/mtab
echo "mount -t proc proc /proc" >> /etc/rc.d/boot.local
echo "ln -s /proc/mounts /etc/mtab" >>/etc/init.d/boot.local
 • Çıkın ve önyükleme yapın
exit
cd
umount /mnt/loop
sync
reboot

Ön yükleme menüsünden Xen 2.0 girişini seçin. Eğer çalışırsa, /boot/grub/menu.lst'daki default girişini Xen girişi olarak değiştirin. Not: 0 ilk girişi gösterir, 1 ikinci girişi...

Yapılandırma

Ayarlar

cd /etc/xen/auto
vi 10.0
10.0 içeriği : 
kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.11.4-20a-xen"
ramdisk = "/boot/initrd-2.6.11.4-20a-xen"
memory = 128
name = "SUSE-10.0"
#vif = [ 'mac=aa:00:00:00:00:11, bridge=xen-br0' ]
disk = ['file:/vm/openSUSE-beta1.img,sda1,w' ]
root = "/dev/sda1 ro"
extra = "5"

XEN in Çalıştırılması

VM yi çalıştırın
xm create -c /etc/xen/auto/10.0

Diğer olasılıklar

Çalıştırıldığı zaman, ayrıca:

 • Server'ın elle ayarlanması (yast lan)
 • Gereksiz servislerin kapatılması(güç yönetimi, hwclock, vb.)
 • /usr/share/doc/packages/xen/boot.local.xenU kısmına bakın ve önyükleme satırı ayırma bitlerini yeni alana kopyalayın.
 • FreeNX ve NX paketleri kullanarak "nomachine"ı ayarlayın ve çalıştırın.
nxsetup --install --setup-nomachine-key

Ayrıca bakınız How to install VMware 5.0 workstation on SUSE Linux 10.0