Yapı Hizmeti/Kullanıcı

< Yapı Hizmeti(Build Service/User sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Build Service içinde yapılan yazılım, dış yansılara aktarılır ve herhangi bir paket kurulum aracı ile kolayca kurulabilir. Mevcut projeler URL: http://software.opensuse.org/download/ adresinden herkes için erişilebilirdir.


rpm tabanlı depolar

RPM bazlı tüm depolar, herhangi bir YUM uyumlu kurucu ile kullanılabilecek bir YUM meta verisine sahiptir.

openSUSE gpg anahtarı kurulum araçları tarafından onaylanmalıdır. Anahtarı kök kullanıcı olarak aşağıdaki komutla kök kullanıcı olarak içeri aktarabilirsiniz.

rpm --import http://software.opensuse.org/openSUSE-Build-Service.asc 

UYARI: Lütfen, anahtarın yalnızca, paketin openSUSE build service içinde yapıldığını belirttiğini unutmayın. Paketi hazırlayan kişinin bir SUSE çalışanı olduğunu göstermez.

YaST2

Yalnızca 10.0 ve 10.1 YaST YUM depolarını destekler! SUSE Linux 9.3, 10.0, 10.1 ve Factory için, Build Service'ten paketleri yüklemek ya da güncellemek amacıyla smart ya da yum da kullanabilirsiniz. En güncel smart ve yum paketleri http://software.opensuse.org/download/home:/cthiel1/ adresinden edinilebilir.

Bir YaST kullanıcısı,
http://software.opensuse.org/download/repositories/<projectname>/<directory>
kullanarak kurulum kaynağı olarak bir projeyi ekleyebilir. ("kurulum kaynağı" birimi üzerinde)

Burada <projectname> (projeadı) ve <directory> (dizin) istenilen projenin yolu ve dağıtımcınız ile değiştirilmelidir, örneğin :

http://software.opensuse.org/download/repositories/KDE:/KDE3/SUSE_Linux_10.1/

smart

smart channel --add http://software.opensuse.org/download/repositories/<projectname>/<directory>/<project>.repo

Çağırmak istediğiniz bir paketi kurmak için,

 smart update
 smart install <package>
 smart upgrade    # does upgrade all installed packages using the new repositories.

yum

YUM, üretilen .repo dosyası /etc/yum.repos.d/ dizinine kopyalandıktan sonra depoları kullanabilir. Daha sonra yum komut satırı araçlarını ya da kyum gibi GUI araçlarını kullanabilirsiniz.

deb tabanlı depolar

Debian deb dosyalarının dış aktarımı henüz yapılmamıştır. En yakın zamanda aktarımı yapacak ve apt depolarını yaratacağız.

Hazırlanmakta Olan Genel Özellikler

Evet, software.opensuse.org içinde güzel bir "arama" oluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda, aramayı, göz atmayı ve depo üyeliklerini kolaylaştıracak bir GUI aracı yazmayı planlıyoruz.