Yapı Hizmeti/CLI

< Yapı Hizmeti(Build Service/CLI sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

openSUSE yapı hizmeti komut satırı aracı şu an için bir perl ve python uyarlaması olarak iki lezzet halinde. Her iki paket kendi kodu tarafından kullanılabileceği gibi, bir kütüphane sunmaktadır. Farklı dağıtımlar için (SUSE Linux, Fedora, Mandriva, Debian) araç paketleri http://software.opensuse.org/download/openSUSE/ adresinde bulunmaktadır.


osc, python komut satırı istemcisi

Osc istemcisi henüz proje oluşturmaya izin vermemektedir. Bunu yapmak için web istemcisi ni kullanabilirsiniz. Osc, sonradan svc cli’nin projelerinizi yönettiği gibi benzer şekilde kullanılabilir.

Birkaç örnek:

Bir komut üzerinde bilgi (info) kullanımını göstermek

osc help
osc help <cmd>

Sunucu üzerinde mevcut içerikleri listelemek

osc ls             # list projects
osc ls Apache          # list packages in a project
osc ls Apache subversion    # list files of package of a project

İçeriği denetle

osc co Apache          # entire project
osc co Apache subversion    # a package
osc co Apache subversion foo  # single file

Çalışan bir dizini denetle

osc up
osc up <directory>
osc up *            # from within a project dir, update all packages
osc up             # from within a project dir, update all packages
                 AND check out all newly added packages

Değişen içeriği yükle

osc ci             # current dir
osc ci <file1> <file2>     # only specific files
osc ci <dir1> <dir2> ...    # multiple packages

Durumları göster, hangi dosyaların olduğu ve hangilerinin değiştirildiği.

osc st
osc st <directory>

Eğer bir güncelleme, otomatik olarak birleştirilemiyorsa, bir dosya 'C' (conflict/çelişki) durumundadır ve çelişkiler, özel <<<<<<< and >>>>>>> satırları ile işaretlenirler. Kendiniz el ile sorunu giderdikten sonra;

osc resolved <file>

kullanın.

Bir kaç dosya eklenebilir veya yeri değiştirilebilir.

osc add foo
osc rm foo

Yerel kopyanın içine tüm yeni dosyaları ekler ve kaybolan dosyaların yerini değiştirir.

osc addremove

Değişiklkleri görmek için, farklılık üretir.

osc diff [file]

Paketin, yapılanma sonuçlarını göster

osc results
osc results [platform]


Paketten gelen günlük dosyayı göster (Bir paket dizininde olmanız gerekir)

osc log <platform> <arch>

Yum/YaST/smartiçin paket kaynakları olan .repo dosyalarının URL'lerini gösterir

osc repourls [dir]

Bir paketin tüm ambarları/mimarileri için bir yeni yapım paketini tetikler

osc rebuildpac [dir]

Yerel düzleminizde özel bir dağıtım için bir paket oluşturur.

osc build <platform> <arch> <specfile> [--clean|--noinit]

BUILD_DIST eşittir <platform>-<arch> olduğunda

Yapılandırılmış düzlem/yapım hedeflerini gösterir

osc platforms [project]

Meta bilgilerini gösterir

osc meta <project>
osc meta <project> <package>
osc id <username>

Meta bilgilerini düzenle. Eğer yoksa yeni bir paket/proje yaratır. XML metadata satırı ile bir Düzenleyici açar. Emin değilseniz, onun yerine ağ istemcisi kullanın.

osc editmeta <project>
osc editmeta <project> <package>

Belirli bir dosyadan alınan meta verisi ile Paket metasını güncelle

osc updatepacmetafromspec <dir>

Perl istemci 'opensuse-komut satırı'

Perl istemcisi ('opensuse-commandline' olarak adlandırılır) henüz düzenlenmemiştir. Lütfen aşağıdaki 'osc' kullanın. .

Perl istemcisinin, bir ~/.netrc yaratarak sizin hesabınız ve parolanız ile yapılandırılması gerekir :

 machine api.opensuse.org login $login password $pass

$login and $pass sizin oturumunuz ve parolanız ile değiştirilmesi gerekmektedir.